REKLAMA

FORBUILD POLSKA S.A.: Zawarcie warunkowych umów nabycia nieruchomości.

2022-12-21 15:47
publikacja
2022-12-21 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-21
Skrócona nazwa emitenta
FORBUILD POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie warunkowych umów nabycia nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Emitent, Spółka, Kupujący] informuje, iż w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a firmą Ceramika Nowa Gala S.A. [Sprzedający] zawarte zostały warunkowe umowy sprzedaży na rzecz Emitenta prawa użytkowania wieczystego [Warunkowe Umowy] działek o łącznej powierzchni ok. 1,14 ha położonych w Końskich w obszarze przemysłowym na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” wraz ze znajdującymi się na tych działkach budynkami [Nieruchomości]. Nieruchomości zostaną przez Emitenta wykorzystane do zwiększenia obszaru magazynowania oraz produkcyjnego.
Strony zobowiązały się do zawarcia umów przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości pod warunkiem niewykonania przez Gminę Końskie oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A. przysługującego im prawa pierwokupu do wszystkich działek składających się na Nieruchomości. Zawarcie umów przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości nastąpi w ciągu 14 dni od spełnienia się powyższych warunków.
Łączna cena nabycia przez Emitenta Nieruchomości została ustalona na kwotę ok. 7,8 mln zł netto i będzie płatna przez Spółkę w dwóch równych ratach po spełnieniu się ww. warunków, przy czym pierwsza rata będzie płatna w dniu, w którym zostaną zawarte umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i własności znajdujących się tam budynków, a druga w terminie nie później niż do dnia 28 lutego 2023 r.
W przypadku nie zawarcia w terminie umów przeniesienia prawa użytkowania wieczystego którejkolwiek z działek składających się na Nieruchomości, Spółce w terminie 30 dni od takiego zdarzenia, przysługuje prawo odstąpienia od Umów Warunkowych.
W pozostałym zakresie Warunkowe Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Dorota Walkiewicz Członek Zarządu
2022-12-21 Tomasz Gierczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki