REKLAMA

FASING: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

2021-05-05 17:48
publikacja
2021-05-05 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_01.06.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ_Fabryk_Sprzetu_i_Narzedzi_Gorniczych_Grupy_Kapitalowej_FASING_S.A._za_lata_2019_–_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_jednostkowe_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_skonsolidowane_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 01 czerwca 2021 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki.
Projekty uchwał dołączono w odrębnym pliku.

W odrębnych plikach dołączono:
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku zawierające ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2020, jak również ocenę swojej pracy w 2020 roku.
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2020.
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. za lata 2019-2020
- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZ 01.06.pdfProjekty uchwał ZWZ 01.06.pdf
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za lata 2019 – 2020.pdfSPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za lata 2019 – 2020.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej jednostkowe za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej jednostkowe za rok 2020.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej skonsolidowane za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej skonsolidowane za rok 2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2021-05-05 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki