ELZAB: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku

2020-08-04 18:19
publikacja
2020-08-04 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, informuje, że Rada Nadzorcza ELZAB S.A. w dniu dzisiejszym tj. 04.08.2020 r. podjęła uchwałę nr 08/08/2020 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 3.886.370,55 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 55/100 groszy) i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: art.17 ust. 1. Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarzadu
2020-08-04 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki