REKLAMA
PIT 2023

DEVO ENERGY: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2023-09-27 16:40
publikacja
2023-09-27 16:40
W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 9/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. i nr 11/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany treści §8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r.
Brzmienie §8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki przed zmianą:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedna akcję przypadają 2 (dwa) głosy,”
Brzmienie §8 ust. 1 lit. a Statutu Spółki po zmianie:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi.”
Obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu bieżącego EBI nr 11/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki