REKLAMA

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 06:02
publikacja
2021-04-30 06:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_Delko_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Delko_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Delko_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_nt_inf._niefinansowej_GK_Delko_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_S.A._ws._sprawozdan_jednostkowych_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Delko_S.A._o_wyborze_firmy_audytorskiej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Delko_S.A._ws._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Delko_BSF_2020_Sprawozdanie_z_badania_JSF_MSSF_2020_B-think.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Delko_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Dane jednostkowe 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 421 981 379 480 94 314 88 214
III. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 6 017 5 875 1 345 1 366
IV. EBITDA 6 168 6 025 1 379 1 401
V. Zysk_strata_brutto 12 660 11 954 2 830 2 779
VI. Zysk_strata_netto 11 548 10 889 2 581 2 531
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 375 2 889 754 672
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 455 1 267 772 295
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 827 -4 040 -1 526 -939
X. Przepływy pieniężne netto, razem 3 116 1 27
XI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,93 1,82 0,43 0,42
XII. 31.12.2020 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2019 r.
XIII. Aktywa razem 121 021 114 398 26 225 26 863
XIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 37 190 39 425 8 059 9 258
XV. Zobowiązania długoterminowe 3 332 5 650 722 1 327
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 33 858 33 775 7 337 7 931
XVII. Kapitał własny 83 831 74 973 18 166 17 605
XVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 296 1 404
XIX. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 14,02 12,54 3,04 2,94


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według
następującychzasad: poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów,sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną
akcjęprzeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursówNBP ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca:2020 r.-
1 EUR = 4,4742 PLN2019 r.- 1 EUR = 4,3018 PLN;poszczególne
pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcjęprzeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień:31.12.2020
r. - 1 EUR = 4,6148 PLN31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,2585 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy Delko SA.pdfList do Akcjonariuszy Delko SA.pdf Pismo Prezesa Zarządu Delko S.A.
Sprawozdanie finansowe Delko SA 2020.pdfSprawozdanie finansowe Delko SA 2020.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Delko S.A. za 2020r.
Sprawozdanie z działalności Delko SA 2020.pdfSprawozdanie z działalności Delko SA 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za 2020r.
Oświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko 2020.pdfOświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko 2020.pdf Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2020r.
Oświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań jednostkowych 2020.pdfOświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań jednostkowych 2020.pdf Oświadczenie Zarządu Delko S.A. dotyczące 2020r.
Informacja Zarządu Delko S.A. o wyborze firmy audytorskiej 2020.pdfInformacja Zarządu Delko S.A. o wyborze firmy audytorskiej 2020.pdf Informacja o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu
Delko_BSF 2020_Sprawozdanie z badania JSF_MSSF_2020_B-think.pdfDelko_BSF 2020_Sprawozdanie z badania JSF_MSSF_2020_B-think.pdf Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Delko S.A. za 2020r.
Ocena Rady Nadzorczej Delko SA.pdfOcena Rady Nadzorczej Delko SA.pdf Ocena Rady Nadzorczej Delko S.A. za 2020r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2021-04-30 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Alina Stempniak Główna księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki