REKLAMA

DB Energy wchodzi na GPW. "Obecnie nie mamy konkurencji"

2019-07-09 06:00
publikacja
2019-07-09 06:00

DB Energy debiutuje we wtorek na giełdzie. Lider polskiej branży efektywności energetycznej dla przemysłu mówi, że nie ma konkurencji, która by oferowała tyle co oni i rusza na podbój zagranicy. M.in. o tym rozmawiamy z przedstawicielami spółki.

fot. / / DB Energy

Adam Hajdamowicz: Proszę powiedzieć, czym zajmuje się spółka?

Krzysztof Piontek, prezes DB Energy: DB Energy SA to spółka, która od 10 lat działa w branży efektywności energetycznej. Realizujemy projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, takich jak Nowy Styl, Spomlek, Tameh, ZGH Bolesław, CCC, PCC Rokita, Żabka Polska, a także dla międzynarodowych podmiotów jak Mondi, Danone, Indesit, Ikea Industry, Volvo, Kaufland, BSH czy koncern Colgate & Palmolive. Identyfikujemy możliwe oszczędności podczas przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstwa i audytów efektywności energetycznej, a także projektujemy i wdrażamy przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

Na początku działalności audyty były naszym głównym źródłem przychodów. Dziś jesteśmy zaangażowani w realizację projektów i inwestycji energooszczędnych, które proponujemy klientom po takim audycie. W ciągu 10 lat zaprojektowaliśmy ponad tysiąc przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną dla ponad trzystu przedsiębiorstw. Średnioroczne oszczędności naszych klientów to ponad 700 mln złotych. Aktualnie prowadzimy projekty w trzech formułach finansowania realizacji inwestycji: ESCO, gdzie koszty spłacane są poprzez oszczędności, którymi dzielimy się z klientem; EPC, gdzie uruchamiamy dany projekt, wykazujemy, że to przynosi założone efekty i rozliczamy się jednorazowo z klientem i generalnego wykonawcy, gdzie realizujemy projekty finansowane przez klienta. To jest drugi, poza audytami, kluczowy obszar działalności DB Energy.

Jakie jeszcze projekty prowadzi DB Energy?

KP: Trzecie źródło przychodów, które planujemy rozwijać, to DiagSys, system do zdalnej diagnostyki silników elektrycznych. To globalny system, który będzie służył do wykrywania uszkodzeń silników, co pozwoli na uniknięcie nieplanowanych przestojów w toku produkcji. W ciągu roku będziemy gotowi do komercjalizacji tego projektu. Już dzisiaj z naszych pomiarów wynika, że dzięki temu systemowi będziemy w stanie znacząco zredukować koszty nieplanowanych przestojów i awarii, a dodatkowo zmniejszyć zużycie energii napędów o ok. 7,5 proc. Wielkość rynku monitoringu stanu maszyn na świecie wyniosła 1,54 mld dol. w 2013 r., a roczne tempo jego wzrostu (CAGR) to 7,16% w latach 2014-2020, co daje 2,5 mld dol. w 2021 r.

Dzięki kompleksowej ofercie dla przemysłu mamy duży udział w rynku efektywności energetycznej, który najłatwiej jest zmierzyć poprzez ilość przyznanych białych certyfikatów. W ostatnich przetargach prezesa URE nasi klienci uzyskali białe certyfikaty, które stanowiły ok. 40 proc. udziału w rynku, jesteśmy więc istotnym podmiotem tego rynku w Polsce. Obecnie nie mamy konkurencji, która by proponowała dla przemysłu cały ten ciąg działań od identyfikacji, przez finansowanie, wdrożenie, aż po rozliczenie efektów i oszczędności.

Struktura przychodów DB Energy
Wyszczególnienie 01.01.2016-  31.12.2016 01.01.2017-   31.12.2017* 01.01.2017-   30.06.2018 01.07.2018-   31.03.2019*
Audyty EEA i pozyskiwanie Białych Certyfikatów 63,35% 17,03% 21,06% 35,17%
Audyty CEA 14,68% 74,40% 68,53% 2,52%
ESCO i projekty inwestycyjne 1,13% 2,80% 3,30% 47,81%
Pozostałe usługi 20,04% 3,29% 4,40% 6,58%
Sprzedaż towarów i materiałów 0,80% 2,48% 2,70% 7,92%
Źródło: Dokument informacyjny DB Energy, *dane niezbadane przez biegłego rewidenta.

Jak funkcjonuje system białych certyfikatów?

Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy: System białych certyfikatów to system wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną. Nasi klienci są w stanie zdobyć białe certyfikaty w zamian za jednostki energii, które zostały średniorocznie zaoszczędzone. Certyfikaty zarejestrowane na Towarowej Giełdzie Energii można następnie sprzedać. Obecnie mamy na rynku kilka rodzajów certyfikatów. To świadectwa przetargowe, dla których pod koniec czerwca prezydent podpisał ustawę przedłużającą ich ważność. I są to najstarsze certyfikaty, wydane na podstawie przetargu ogłoszonego w lipcu 2017 roku. Mamy również certyfikaty z okresu przejściowego pomiędzy kolejnymi ustawami, a ponadto na rynku istnieją certyfikaty bezterminowe, na podstawie nowych przepisów, których jest aktualnie najmniej na rynku, ale są z kolei najbardziej wartościowe.

Ile do tej pory DB Energy pozyskało białych certyfikatów?

PD: Wartość białych certyfikatów, które pozyskaliśmy dla klientów w ostatniej edycji przetargu, wynosi ok. 450 mln złotych. Największe projekty, które realizowaliśmy, były jednocześnie największymi projektami w całym systemie białych certyfikatów. W czerwcu przyznano certyfikaty dla instalacji TRT w Tameh Polska. Jest to inwestycja w turboekspandery gazu wielkopiecowego i tam udało się pozyskać dla klienta 65 tysięcy ton oleju ekwiwalentnego (toe), których wartość na dzień dzisiejszy wynosi ok. 80 mln złotych. Druga w kolejności największa inwestycja również była inwestycją naszego klienta. Dla PCC Rokity pozyskaliśmy w jednym działaniu certyfikaty na 43 tysiące toe.

fot. / / DB Energy

Na co w głównej mierze zostaną przeznaczone środki z emisji akcji?

Łukasz Feldman, dyrektor finansowy DB Energy: 3,25 mln złotych, które pozyskaliśmy w ofercie prywatnej w pierwszym kwartale obecnego roku, zostaną przeznaczone na trzy główne cele. Pierwszy to rozwój modelu inwestycyjnego ESCO, EPC i generalnego wykonawstwa. Drugi jest związany z rozwojem eksportu. W kwietniu 2019 roku założyliśmy w Niemczech spółkę Willbee Energy GmbH, która jest teraz na etapie organizacji. Natomiast trzeci obszar jest związany z realizacją projektu DiagSys, również finansowanego przez NCBiR. Jest wart 6 mln złotych, a dofinansowanie wynosi 3,7 mln złotych.

W dokumencie informacyjnym jest mowa, że w ramach strategii rozwoju spółka przewiduje finansowanie m.in. w drodze kolejnych emisji akcji. Czy już w najbliższym czasie można się ich spodziewać?

ŁF: W najbliższym czasie nie będziemy ich realizowali. Środki, które pozyskaliśmy z ostatniej emisji, zostały już uruchomione, w związku z czym w najbliższym roku będziemy starali się zbierać plony poczynionych inwestycji.

Starania o efektywność energetyczną wynikają w dużej mierze z zaleceń unijnych, a samo DB Energy otrzymało dofinansowanie z NCBiR. Czy branża ta wymaga szczególnego wsparcia publicznego?

PD: Poprawa efektywności energetycznej jest ogólnoświatowym trendem. Dąży się do tego, aby ograniczać emisję, energochłonność i wpływ na środowisko. Dodatkowo efektywność energetyczna jest najtańszym źródłem energii, ponieważ nie ma energii tańszej niż ta, której nie zużywamy. Dlatego inicjatywy związane z pomocą w realizacji projektów efektywności energetycznej są jak najbardziej cenne. Wiele przedsiębiorstw, dla których pracujemy, wykorzystuje mechanizmy wsparcia publicznego po to, by skrócić okres zwrotu projektów energooszczędnych. Naszymi klientami są też firmy, gdzie koszty energii stanowią 20 proc. ogólnych kosztów produktu i więcej. W ramach naszych działań jesteśmy w stanie oszczędzić z tego od 15 proc. do 20 proc., dzięki czemu przyczyniamy się do wygenerowania dodatkowych 5 proc. marży w tych firmach.

Wielu z naszych klientów dostrzega te zalety i sami chcą realizować takie inwestycje, dla innych wsparcie jest kluczowe dla podjęcia decyzji o inwestycji. Warto także zauważyć, że nasza branża to pewna nisza. Efektywność energetyczna kojarzona jest z budynkami, oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją i jest dużo podmiotów, które zajmują się tego typu zagadnieniami. Natomiast efektywność energetyczna dla odbiorców przemysłowych jest dużo trudniejsza, wymaga specjalistycznego sprzętu pomiarowego i ogromnej wiedzy praktycznej, a my to potrafimy.

DB Energy utworzyło w Niemczech spółkę zależną Wilbee Energy. Jakie są planowane dalsze kroki za granicą?

Dominik Brach, wiceprezes DB Energy: Zrealizowaliśmy już pierwsze projekty za granicą dla spółek w Niemczech, na Litwie czy na Ukrainie. Teraz zaczynamy od Niemiec, ponieważ jest to dla nas rynek najbliższy i jednocześnie, pod względem liczby średnich i dużych przedsiębiorstw, prawie trzy razy większy niż polski. Ponadto niemiecki rynek ESCO szacowany jest na 2 mld euro, podczas gdy polski na około 200 mln złotych. To wszystko pokazuje potencjał i możliwości rozwoju.

W Polsce mamy przemysł, który rozwijał się intensywnie w ostatnich 20-30 latach, jest zatem generalnie dość nowoczesny, a i tak jesteśmy w stanie zrealizować tu projekty, gdzie zmniejszamy zużycie energii od 15 do 25 proc. Na zachodzie wiele firm przemysłowych jest dużo starsza i często infrastruktura, która jest dookoła nowoczesnych linii technologicznych, jest już mocno wiekowa. Dlatego powinno być nam łatwiej pozyskać tam oszczędność. Dzisiejszy przemysł, tnąc koszty gdzie się da, nie zatrudnia u siebie rozbudowanych działów inżynieryjnych, które samodzielnie mogłyby przeprowadzać często bardzo skomplikowane inwestycje. I wtedy te przedsiębiorstwa posiłkują się takimi firmami jak nasza.

fot. / / DB Energy

A jak wygląda sam proces pozyskiwania klientów przez DB Energy?

DB: Najczęściej zaczynamy od wykonywania audytów w przedsiębiorstwach, a następnie proponujemy realizację konkretnych inwestycji w modelu ESCO, EPC lub generalnym wykonawstwie. Następnie zajmujemy się monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem, w czym pomocny będzie nasz autorski system wykrywania uszkodzeń DiagSys. Dziś duże europejskie firmy muszą obowiązkowo robić audyt energetyczny. Stąd też klienci zgłaszają się do nas z potrzebami zaprojektowania modernizacji energooszczędnych. Wiele firm wdraża także ISO 50001, przez co nakładają na siebie obowiązki dotyczące podnoszenia efektywności energetycznej. Mamy ponadto do czynienia z ciągłą presją rynku i otoczenia, jeśli chodzi o ochronę klimatu czy cięcie kosztów. Zainteresowanie efektywnością energetyczną rośnie, rośnie świadomość klientów, a zrealizowane projekty i ich referencje zachęcają kolejnych klientów do współpracy z DB Energy.

Rozmawiał Adam Hajdamowicz

Źródło:
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki