REKLAMA

Copernicus Yachts Group: Przejecie kontroli nad FUND1 VENO S.A. S.K.A. i zbycie Copernicus Yachts S.A.

2014-12-30 23:57
publikacja
2014-12-30 23:57
Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2014 roku Emitent zbył na rzecz VENO S.A. akcje Copernicus Yachts S.A., reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego i 100 proc. (sto procent) głosów na walnym zgromadzeniu Copernicus Yachts S.A., w zamian za cenę w wysokości 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych).
Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2014 roku Emitent nabył od VENO S.A. akcje FUND1 VENO S.A. S.K.A. reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego i 100 proc. (sto procent) głosów na walnym zgromadzeniu FUND1 VENO S.A. S.K.A. w zamian za cenę w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). W ramach transakcji Emitent zobowiązał się jednocześnie wobec VENO S.A. do spłaty zobowiązania FUND1 VENO S.A. S.K.A. wobec VENO S.A. w kwocie 5.670.000 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. informuje, że rozliczenie powyższych transakcji (łącznie ze spłatą zobowiązania FUND1 VENO S.A. S.K.A. wobec VENO S.A. nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.
Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. informuje, że FUND1 VENO S.A. S.K.A. posiada akcje Arrinera Automotive Holding PLC reprezentujące 69,81 proc. (sześćdziesiąt dziewięć całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego i 69,81 proc. (sześćdziesiąt dziewięć całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) głosów na walnym zgromadzeniu tejże spółki, natomiast Arrinera Automotive Holding PLC posiada akcje Arrinera Automotive S.A. reprezentujące 95,15 proc. (dziewięćdziesiąt pięć całych i piętnaście setnych procent) kapitału zakładowego i 95,15 proc. (dziewięćdziesiąt pięć całych i piętnaście setnych procent) głosów na walnym zgromadzeniu tejże spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki