REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Przychody Grupy CFI Holding w IV kwartale 2019 r.

2020-01-20 17:18
publikacja
2020-01-20 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-20
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Przychody Grupy CFI Holding w IV kwartale 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CFI Holding S.A. informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów osiągnięte w IV kwartale 2019 roku przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. wyniosły ok 51 699 tys. zł i były wyższe od przychodów netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową CFI Holding S.A. w analogicznym IV kwartale 2018 roku o ok. 8 446 tys. zł.

W ujęciu narastającym, wstępne przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za 2019 rok, wyniosły ok. 178 047 tys. zł. i były wyższe o ok. 33 523 tys. zł, co oznacza wzrost wartości dynamiki przychodów netto ze sprzedaży o 23,2 % w ujęciu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-20 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki