REKLAMA

BIG CHEESE STUDIO S.A.: Zawarcie umów lock-up na akcjach Spółki

2022-01-11 20:34
publikacja
2022-01-11 20:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-11
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Zawarcie umów lock-up na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 10 i 11 stycznia 2022 roku Spółka zawarła następujące umowy ograniczające zbywalność akcji (lock-up) (dalej Umowy lockup) z następującymi akcjonariuszami:
1) Leszkiem Lisowskim w zakresie ograniczenia zbywalności 40.000 akcji Serii A Spółki (oznaczonych kodem ISIN PLA340200015) przez okres 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (umowa z dnia 10 stycznia 2022 roku),
2) PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie ograniczenia zbywalności 127.736 akcji Serii A Spółki (oznaczonych kodem ISIN PLA340200015) przez okres 24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (umowa z dnia 10 stycznia 2022 roku),
3) Łukaszem Dębskim w zakresie ograniczenia rozporządzania 40.000 akcjami Serii A Spółki (oznaczonych kodem ISIN PLA340200015) w okresie do 7 grudnia 2022 roku (umowa z dnia 11 stycznia 2022 roku).
Na podstawie zawartych Umów lockup Leszek Lisowski, PlayWay S.A. i Łukasz Dębski (dalej łącznie Akcjonariusze) zobowiązali się, iż we wskazanych okresach nie dokonają sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji, ani nie będą zawierali żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji w przyszłości bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
Akcjonariusze dla zabezpieczenia realizacji Umów lockup złożyli w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie dyspozycje blokady akcji objętych Umowami lockup.
Spółka wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umów lockup miało na celu objęcie 100 % akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy ograniczeniami w rozporządzeniu (lock-up). Przysługujące Akcjonariuszom akcje Spółki będące przedmiotem Umów lockup nie były dotychczas objęte ograniczeniami w rozporządzeniu z uwagi na to, że stanowią one część akcji Spółki, które Akcjonariusze oferowali w ramach oferty publicznej akcji Spółki, a które nie zostały zbyte w ramach tej oferty.
Wobec faktu, że wszystkie pozostałe akcje Spółki przysługujące Akcjonariuszom są już przedmiotem ograniczeniem zbywalności (lock-up) na podstawie uprzednio zwartych umów opisanych szczegółowo w Prospekcie Big Cheese Studio S.A, zasadne było zawarcie Umów lockup w celu objęcia 100 % akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy ograniczeniami w rozporządzeniu (lock-up).
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może ona mieć potencjalnie wpływ na wycenę akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-11 Łukasz Dębski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki