43,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Informacja w sprawie uzyskania dotacji z funduszy UE przez spółkę zależną T+S Sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-23
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Informacja w sprawie uzyskania dotacji z funduszy UE przez spółkę zależną T+S Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rozstrzygnięciu konkursu „Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), w ramach którego spółka zależna T+S Sp. z o.o. (dalej: Spółka zależna) złożyła wniosek o uzyskanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Projekt Spółki zależnej znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Celem projektu, który ma być realizowany w latach 2020-2022, jest opracowanie technologii przetworzenia odpadów poprodukcyjnych powstałych w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych. Spółka informuje, że w ramach powyższego projektu, Spółka zależna ma prawo do uzyskania dofinansowania w kwocie do 25 746 078,19 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy).

Ze względu na badawczo-rozwojowy charakter projektu i jego etapowość, poniesione wydatki inwestycyjne oraz związane z nimi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej mogą zostać urzeczywistnione w sposób częściowy w zależności od stopnia realizacji inwestycji.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym wyraziła zgodę na realizację pierwszego i drugiego etapu inwestycji z łącznym limitem wydatków kwalifikowanych dla tej fazy projektu w wysokości 5 873 232,04 zł (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote cztery grosze), które będą poniesione w latach 2020-2021. W zależności od uzyskanych efektów badań, władze Spółki będą podejmować dalsze decyzje odnośnie ewentualnej realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

Otrzymanie dofinansowania wymaga podpisania stosownej umowy. W umowie określone zostaną szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania uzyskanych środków finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-23 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu
2020-01-23 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.