ALTA: Zamiana terminu publikacji raportu rocznego

2020-04-28 15:53
publikacja
2020-04-28 15:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Zamiana terminu publikacji raportu rocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2020 z dnia 31.01.2020r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2020r. , informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2019r.
Zarząd informuje, że publikacja raportu rocznego za 2019r. nastąpi 15.05.2020r.
Data publikacji raportu wyznaczona była na dzień 30.04.2020r.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki