REKLAMA

AGORA: Zamiar rezygnacji członka Zarządu Agory S.A.

2021-07-30 16:12
publikacja
2021-07-30 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zamiar rezygnacji członka Zarządu Agory S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 lipca 2021 r. Spółka otrzymała od Pani Agnieszki Sadowskiej oświadczenie o zamiarze rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem najpóźniej na dzień 31 października 2021 r.
Termin rezygnacji Pani Agnieszki Sadowskiej z pełnionej przez nią funkcji zostanie uzgodniony później, z uwzględnieniem konieczności przekazania przez nią obowiązków pozostałym członkom zarządu.
Powodem rezygnacji Pani Agnieszki Sadowskiej są inne plany zawodowe.
Pani Agnieszka Sadowska pełni funkcję Członka Zarządu Agory od 1 marca 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dziennik Ustaw z 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


16/2021 Intention to resign as a Member of the Management Board of Agora
S.A.Regulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with
its registered office in Warsaw ("Agora", "the Company") informs that on
30 July 2021 the Company received from Ms. Agnieszka Sadowska a
declaration of intention to resign from the position of a Member of the
Management Board of the Company, effective at the latest on 31 October
2021.The exact date of Ms. Agnieszka Sadowska's resignation from her
position will be agreed later on, taking into account the necessity to
delegate her duties to other members of the Management Board.The
reason for Ms. Agnieszka Sadowska's resignation are her other career
plans.Ms. Agnieszka Sadowska has been a Member of the Management
Board of Agora since 1 March 2017.Legal basis: § 5 point 4 of
the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current
and periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the law
of a non-member state(Journal of Laws of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Bartosz Hojka Prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki