ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

2020-08-04 20:27
publikacja
2020-08-04 20:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_AISA_31.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_AISA_31.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godz. 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Gen. Józefa Zajączka, nr 11, lok. 14 w Warszawie. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz z oceny sprawozdań rocznych Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku oraz polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego Adiuvo Investments S.A., której przyjęcie przewidziane jest w ramach punktu 12 planowanego porządku zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po ich sporządzeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie o zwołaniu WZA AISA 31.08.2020.pdfogłoszenie o zwołaniu WZA AISA 31.08.2020.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZA AISA
projekty uchwał AISA 31.08.2020.pdfprojekty uchwał AISA 31.08.2020.pdf projekty uchwał AISA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2020-08-04 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki