REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2021-06-11 18:31
publikacja
2021-06-11 18:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku wpłynęło do Spółki żądanie Akcjonariusza tj. Epicom Limited reprezentującego 2 702 939 akcji Spółki stanowiących 63,76% kapitału zakładowego i uprawniających do 63,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zmiana w porządku obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy, wprowadzona na żądanie Akcjonariusza nastąpi poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: www.4funmedia.pl w zakładce: Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-06-11 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki