REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ZE PAK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-01-27 11:00
publikacja
2023-01-27 11:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZE PAK SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 27 kwietnia 2023 roku
2. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2022 – 27 kwietnia 2023 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 30 maja 2023 roku
4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 28 września 2023 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 28 listopada 2023 roku

Jednocześnie Spółka informuje, że:
- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,
- na podstawie § 62 ust. 6 Rozporządzenia sporządzi sprawozdanie zarządu z działalności oraz oświadczenia w formie jednego dokumentu,
- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-27 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2023-01-27 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2023-01-27 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki