REKLAMA

YOSHI: Raport roczny Spółki za rok 2020

2021-05-28 20:23
publikacja
2021-05-28 20:23
Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Emitent publikuje jedynie jednostkowy raport roczny za rok 2020, gdyż po ponownej ocenie wyników finansowych, dane finansowe spółki zależnej od Emitenta na dzień bilansowy, tj. Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie (która w wyniku połączenia, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 7/2021 z dnia 23 marca 2021 r. została wykreślona z rejestru w dniu 23 marca 2021 roku) nie były istotne. W konsekwencji na podsta-wie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. podjęta została decyzja o braku konsolidacji wyników finansowych Spółki z wynikami spółki Yoshi S.A. w ww. okresie. Do powyższych wniosków Zarządu Spółki zastrzeżeń nie wnosił także biegły rewident dokonujący oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2020.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż opublikowany skonsolidowany raport za IV kwartał 2021 roku (raport bieżący EBI nr 14/2021 z dnia 1 marca 2021 roku), Zarząd Emi-tenta traktował poglądowo (jako proformę), by przedstawić wyniki skonsolidowane akcjonariu-szom w związku z trwającą w tym okresie procedurą połączenia,.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect".
Załączniki
20210528_202328_0000133940_0000130743.pdf
20210528_202328_0000133940_0000130744.pdf
20210528_202328_0000133940_0000130745.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki