WORK SERVICE S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości

2019-08-14 17:23
publikacja
2019-08-14 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019-08-14_powiadomienie_KNF_art._19_MAR_Iwona_Szmitkowska.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-14
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Podanie informacji do publicznej wiadomości
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. („Emitent”), podaje do wiadomości publicznej informację otrzymaną w dniu 14 sierpnia 2019 r. od Pani Iwony Szmitkowskiej w trybie art. 19 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).


Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
2019-08-14 powiadomienie KNF art. 19 MAR Iwona Szmitkowska.pdf2019-08-14 powiadomienie KNF art. 19 MAR Iwona Szmitkowska.pdf załącznik nr 1 - powiadomienie z art. 19 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-14 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2019-08-14 Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki