REKLAMA

SUNEX S.A.: Zmiany umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

2022-09-08 15:36
publikacja
2022-09-08 15:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-08
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Zmiany umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 września 2022 r. zawarte zostały z ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") następujące aneksy do umów kredytowych:

(i) aneks nr 10 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 7 listopada 2014 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: podniesienie wysokości limitu kredytowego z 2 200 000 EUR do 2 400 000 EUR, podwyższenie kwoty dostępnego sublimitu o 200 000 EUR do wykorzystania na akredytywy dokumentowe lub kredyt obrotowy o charakterze nieodnawialnym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 22 września 2024 r., zmiany w zabezpieczeniach poprzez zastąpienie gwarancji płynnościowej dodatkowym wpisem hipotecznym do KW nr GL1R/00058619/0, na której wpisana pozostaje hipoteka na rzecz banku zabezpieczająca kredyt inwestycyjny oraz dodatkowym zastawem rejestrowym na linii maszyn i urządzeń, na której ustanowiony został już zastaw na rzecz Banku na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego, uaktualnienie poziomu kowenantów do bieżącej skali działalności Spółki oraz wysokości zaangażowania Banku w finansowanie działalności Spółki. Informacje w zakresie ww. umowy zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 16/2021 dnia 14 czerwca 2021 r.;

(ii) aneks nr 17 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 23 marca 2012 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: podniesienie wysokości limitu kredytowego z 3 000 000 PLN do 5 500 000 PLN, co wynika jedynie z włączenia do Umowy Wieloproduktowej dotychczasowego odrębnego limitu kredytowego, wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 22 września 2024 r., uaktualnienie poziomu kowenantów do bieżącej skali działalności Spółki oraz wysokości zaangażowania Banku w finansowanie działalności Spółki. Informacje w zakresie ww. umowy zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 16/2021 dnia 14 czerwca 2021 r.;

(iii) aneks nr 9 do umowy o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji z dnia 28 czerwca 2018 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: uaktualnienie poziomu kowenantów do bieżącej skali działalności Spółki oraz wysokości zaangażowania Banku w finansowanie działalności Spółki. Informacje w zakresie ww. umowy zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 36/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.;

(iv) aneks nr 7 do umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji z dnia 28 czerwca 2018 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: uaktualnienie poziomu kowenantów do bieżącej skali działalności Spółki oraz wysokości zaangażowania Banku w finansowanie działalności Spółki. Informacje w zakresie ww. umowy zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 26/2020 z dnia 24 września 2020 r.;

(v) aneks nr 1 do umowy o kredyt złotowy z dnia 1 grudnia 2020 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: uaktualnienie poziomu kowenantów do bieżącej skali działalności Spółki oraz wysokości zaangażowania Banku w finansowanie działalności Spółki oraz uaktualnienie treści dotyczących wysokości dotychczasowego zabezpieczenia hipotecznego w związku z zawarciem z Bankiem aneksów do umów finansowych, o których informowano raportem numer 19/2022. Informacje w zakresie ww. umowy zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 37/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-08 Marek Kossmann Członek Zarządu
2022-09-08 Beata Korona Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki