REKLAMA

SEPA: Największy projekt rozpoczęty

2008-03-25 09:00
publikacja
2008-03-25 09:00
Polecenie przelewu SEPA to nowy instrument płatniczy przeznaczony do wykonywania płatności w euro. Wystartowało w całej Europie 28 stycznia 2008 r. Do systemu przystąpiło do tej pory 4116 banków z tak zwanych 31 krajów SEPA. W tym 15 banków z Polski.

– Kilkanaście banków polskich znalazło się w grupie banków, które wdrażają SEPA. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z NBP i odpowiednimi instytucjami europejskimi – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Uważa on, że cały projekt SEPA stanowi dowód postępu, który dokonuje się na rynku europejskim. – A dwa z nich uruchamiają polecenie przelewu od marca – dodaje Remigiusz Kaszubski, dyrektor w ZBP.

Polskie banki w ciągu zaledwie miesiąca funkcjonowania Jednolitego Obszaru Płatności w Euro wykonały już ponad 9000 transakcji SEPA, na łączną kwotę 23,5 miliona euro. Przelewy tego rodzaju to na razie głównie płatności zlecane i odbierane przez przedsiębiorców.

Będzie taniej

Zdecydowana większość to transakcje pomiędzy Polską a Niemcami, naszym głównym partnerem handlowym. Przedsiębiorcy wybierają je dlatego, że są one tańsze, pewniejsze i w pełni zautomatyzowane, czyli bardziej efektywne. Na polskim rynku ceny przelewu SEPA są już kilkukrotnie niższe niż koszty wykonywanych do tej pory płatności w euro. Już teraz, przelewając kwotę 100 euro za granicę na rachunek odbiorcy w banku SEPA, możemy zapłacić jedynie 8 zł. Przed uruchomieniem przelewów SEPA kosztowało to nawet 80 zł. W opinii Remigiusza Kaszubskiego SEPA jest największym realizowanym od dawna przedsięwzięciem europejskim. Jest to też tak naprawdę jedyny element strategii lizbońskiej, który zakończył się pełnym sukcesem. Związek Banków Polskich podaje dane, które robią imponujące wrażenie: obszar SEPA obejmuje 31 państw, 504 mln ludzi, 25 mln przedsiębiorców, 9 tys. banków i aż 73 miliardy transakcji płatniczych rocznie. – Szacuje się, że korzyści wynikające z wprowadzenia samych płatności SEPA osiągną 127 miliardów euro – dodaje Remigiusz Kaszubski.

Banki te już udostępniają swoim klientom, zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom, płatności SEPA, zbudowane na podstawie wspólnych, otwartych standardów, jednolitych zasad i najlepszych praktyk. O co w gruncie chodzi? O to, żeby klienci mogli założyć konto, z którego będą mogli korzystać w dowolnym kraju należącym do strefy SEPA. I to na tych samych warunkach, co w swoim macierzystym kraju.

Rok 2008 to początek nowej ery w obszarze płatności w euro, spowodowany startem programu SEPA, ogólnoeuropejskiej inicjatywy budowy pozbawionego barier, jednolitego i zintegrowanego rynku płatniczego. Podstawowe jego komponenty to: wspólna waluta, jednolity zestaw instrumentów płatniczych – polecenia przelewu, polecenia zapłaty i płatności kartowe, sprawna infrastruktura obsługi płatności w euro, wspólne normy techniczne, wspólne praktyki biznesowe, jednolite podstawy prawne oraz ciągły rozwój nowych usług nastawionych na klienta.

Przyspieszenie

Z kolei Kazimierz Małecki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej SA podkreśla, że przelewy w ramach sytemu Euroelixir są już realizowane od końca stycznia. Małecki informuje, że liczba operacji rośnie z dnia na dzień kaskadowo i nie wyklucza w związku z tym, że trzeba będzie nawet zwiększyć dzienną liczbę sesji rozliczeniowych.

Przewidywane nakłady, które w związku z SEPA poniesie europejski sektor bankowy, oscylują wokół 400–800 miliardów euro w ciągu 8 najbliższych lat. Pozwoli to bankom nie tylko potanić usługi beneficjentom, ale także przyspieszyć rozliczenia pomiędzy krajami, które będą odbywać się w czasie maksymalnie 3 dni.

– Natomiast druga połowa tego roku zadecyduje o redukowaniu kosztów funkcjonowania i przyspieszeniu modernizacji technologicznej całej europejskiej gospodarki – przewiduje Krzysztof Pietraszkiewicz.

Oby tak się stało, bo w kontekście problemów amerykańskiej gospodarki, rosnącego widma spowolnienia gospodarczego także w strefie euro oraz groźby wzrostu inflacji wydaje się to być wręcz niezbędne (M.A.)

Lista banków, które udostępniły polecenie przelewu SEPA *

Narodowy Bank Polski
ING Bank Śląski SA
PKO BP
Kredyt Bank
Raiffeisen Bank Polska
ABN AMRO Bank Polska SA
WestLB Bank Polska SA
Fortis Bank Polska SA
BNP Paribas Oddział w Polsce
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Deutsche Bank Polska SA
Deutsche Bank PBC SA
Bank Millennium SA
Bank BPH
Bank Handlowy w Warszawie
Bank Pekao SA
Mazowiecki Bank Regionalny SA


* Źródło: ZBP; aktualizacja bieżąca na stronie www.sepapolska.pl

Więcej w Miesięczniku Finansowym BANK
Zaprenumeruj BANK
Źródło:
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~Tak sobie myślę
że SEPA to duży krok w przejmowaniu kontroli nad ludźmi. Wypierany jest pieniądz przez impulsy elektryczne i każdy kto będzie miał dostęp do tego systemu, będzie wiedział, kto ,komu ,za co , kiedy i ile. Jeśli kogoś będzie się chciało zniszczyć, to wymaże mu się część lub całość tych impulsów . Niestety ludzie że SEPA to duży krok w przejmowaniu kontroli nad ludźmi. Wypierany jest pieniądz przez impulsy elektryczne i każdy kto będzie miał dostęp do tego systemu, będzie wiedział, kto ,komu ,za co , kiedy i ile. Jeśli kogoś będzie się chciało zniszczyć, to wymaże mu się część lub całość tych impulsów . Niestety ludzie w pogoni za iluzorycznym bezpieczeństwem tracą całkiem rzeczywistą wolność.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki