REKLAMA

SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.

2022-09-20 13:14
publikacja
2022-09-20 13:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-20
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 1 października 2022 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Ościłowicza i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych (CFO).

Powołanie do Zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 27 maja 2021 r.

Życiorys zawodowy powołanego Członka Zarządu:

Krzysztof Ościłowicz ukończył Uniwersytet Warszawski na kierunku stosunki międzynarodowe oraz SGH w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada też dyplom ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Karierę zawodową rozpoczął w PKN Orlen w 2005 roku jako kontroler finansowy, specjalizując się w sprawozdawczości zarządczej, zarządzaniu wartością spółki oraz wprowadzaniu narzędzi informatycznych w obszarze finansowym. Następnie był członkiem zespołu przygotowującego strategię na lata 2007-2013, odpowiadając za koordynację całego procesu i średnioterminowe planowanie finansowe. W latach 2009-2011 dołączył do Grupy Unipetrol (gas & oil) w Czechach jako dyrektor ds. controllingu, gdzie odpowiadał za przygotowanie i nadzorowanie programu restrukturyzacji oraz koordynację rocznego i średnioterminowego planu finansowego. W latach 2012-2018, jako menadżer w Dziale Inwestycyjnym PKN Orlen, odpowiadał za wdrażanie standardów operacyjnych w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym procedur inwestycyjnych i nowych narzędzi informatycznych. W latach 2017-2018 pełnił też rolę dyrektora nadzorującego portfel projektów inwestycyjnych w Grupie Orlen. Realizował kluczowe projekty energetyczne i petrochemiczne zarządzając kontraktami inwestycyjnymi. Przed dołączeniem do spółki Selena FM S.A., pracował jako Interim Finance Manager w spółce Profim (Flokk Group), wspierając zarząd w procesach planowania, analizy rentowności segmentów biznesowych oraz sprawozdawczości obligatoryjnej i zarządczej.
W Selena FM S.A. pracuje od 2019 roku jako Group Controlling Director i od kwietnia 2021 roku jako pełniący obowiązki Chief Financial Officer. Realizował wsparcie biznesu poprzez wdrożenia narzędzi klasy Business Intelligence, wsparcie i nadzór nad projektami biznesowymi oraz poprzez usprawnienia procesów w Grupie Selena.

Pan Krzysztof Ościłowicz złożył wobec Spółki oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto powołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Obecnie, do dnia 30 września 2022 r. skład Zarządu Spółki liczy 4 osoby i przedstawia się następująco:
• Jacek Michalak – Prezes Zarządu,
• Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
• Roman Dziuba – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
• Andrzej Zygadło - Członek Zarządu ds. Personalnych.

Od dnia 1 października 2022 r. Zarząd Spółki będzie liczył 5 osób i jego skład będzie przedstawiał się następująco:
• Jacek Michalak – Prezes Zarządu,
• Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
• Roman Dziuba – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
• Andrzej Zygadło - Członek Zarządu ds. Personalnych,
• Krzysztof Ościłowicz - Członek Zarządu ds. Finansowych.

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są także udostępnione na stronie internetowej www.selena.com w zakładce ‘relacje inwestorskie’.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2022-09-20 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki