REKLAMA

RESBUD SE: Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. Update of the Information Document.

2022-06-10 16:29
publikacja
2022-06-10 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SUPLEMENT_RESBUD_DOKUMENT_INFORMACYJNY.JK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-10
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. Update of the Information Document.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku otrzymał informacje z estońskiego rejestru handlowego, dotyczącą rejestracji zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Szczegółowe informacje na temat tej zmiany zostały przekazane w raporcie numer 7/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku. Z tego powodu uległa zmianie treść Dokumentu Informacyjnego opublikowanego w dniu 23 maja 2022 roku. W załączeniu do niniejszego raportu emitent przekazuje suplement do Dokumentu Informacyjnego z dnia 23 maja 2022 roku.

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji zawartych w raporcie bieżącym numer 6/2022 z dnia 23 maja 2022 roku.

[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, registered office in Tallinn, informs that on 10 June 2022 it received information from the Estonian commercial register, concerning the registration of amendments to the Articles of Association and increase of share capital. Detailed information’s on this changes were provided in report number 7/2022 of June 10, 2022. For this reason, the content of the Information Document published on May 23, 2022 has changed. In the attachment to this report, the issuer provides a supplement to the Information Document of 23 May 2022.

This report is an update of the information contained in the current report number 6/2022 of 23 May 2022.
Załączniki
Plik Opis
SUPLEMENT_RESBUD_DOKUMENT_INFORMACYJNY.JK.pdfSUPLEMENT_RESBUD_DOKUMENT_INFORMACYJNY.JK.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-10 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2022-06-10 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki