0,1000 zł
-16,67% -0,0200 zł
REGNON SA (REG)

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Regnon S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 266/2019 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Regnon S.A. Zawieszenie obrotu od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. zostało dokonane z uwagi na zakwalifikowanie akcji Emitenta po raz dziesiąty z rzędu do segmentu Lista Alertów oraz brak podjęcia działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości.
Zważywszy na powyższe, Emitent oświadcza, że w dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie m.in. zmiany Statutu Regnon S.A. uchwalonej w dniu 10 września 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, na mocy której, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, ustaliło nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł [sto złotych] każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda akcja oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że 10 [dziesięć] akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł [dziesięć złotych] każda akcja, zostanie wymienionych na 1 [jedną] akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł [sto złotych]. Do chwili publikacji niniejszego raportu zmiana Statutu Spółki objęta przedmiotowym wnioskiem nie została przez Sąd zarejestrowana.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-28 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.