WAŻNE

QUANTUM SOFTWARE SA: Informacja o udzieleniu subwencji finansowej

2020-05-27 09:40
publikacja
2020-05-27 09:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-27
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Informacja o udzieleniu subwencji finansowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Quantum software S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację od spółki zależnej Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Quantum”), że Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR") dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Quantum warunków otrzymania subwencji finansowej w wysokości 1.193.519,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 00/100). Subwencja została udzielona ze środków publicznych w związku ze skutkami pandemii koronawirusa COVID-19 i w ramach programu „Tarcza Finansowa PFR”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2020-05-27 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki