Przedawnienie kredytu bankowego

Niespłacone kredyty bankowe przedawniają się dość szybko, bo już po trzech latach. Jeśli jednak bank przed upływem tego terminu wystąpił do sądu lub komornika, to na uniknięcie obowiązku spłaty zadłużenia nie ma raczej co liczyć.

Roszczenie banku o zwrot kredytu ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego). Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca - przedsiębiorcą czy konsumentem.

Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 K.c.). Wymagalność to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. Skoro poszczególne raty kredytu mają ściśle określoną datę spłaty, więc każda z rat przedawnia się po trzech latach począwszy od dnia, w którym powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową. Przedawnienie każdej raty biegnie co do zasady osobno od momentu jej terminu płatności.

Jeśli kredyt nie jest spłacany, to bank może go wypowiedzieć. Wówczas całość niespłaconego kredytu staje się natychmiast wymagalna. Wraz z upływem terminu wypowiedzenia raty, które nie były jeszcze wymagalne, stają się natychmiast wymagalne. W odniesieniu do tych rat trzyletni termin przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym upłynął termin wypowiedzenia kredytu.

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Takie prawo banku wynika z art. 75 ust. 1 Prawa bankowego (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.). Niepłacenie rat w terminie jest oczywiście niedotrzymaniem warunków udzielenia kredytu. Termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7 dni, chyba że w umowie przewidziano dłuższy termin.

Termin przedawnienia może ulec przerwaniu. Nastąpi to np. wskutek wystąpienia przez bank do sądu z pozwem o zapłatę, skierowaniem do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, wystąpieniem przez bank do sądu z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Po każdym przerwaniu bieg terminu należy liczyć od nowa. Co więcej, w okresie, gdy sprawa znajduje się w sądzie lub u komornika, termin przedawnienia w ogóle nie biegnie.

Ponadto bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (art. 123 § 1 pkt 2 K.c.). „Uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 2 K.c. występuje w wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub innego jednoznacznego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik uważa roszczenie za istniejące” - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I CKN 11/2001. Przerwanie przedawnienia może więc nastąpić w trakcie prowadzonych z bankiem rozmów na temat odroczenia zapłaty rat, umorzenia części zobowiązań itp.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 495 z dnia 2008-10-06
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
7 4 ~Iksinski

Jak sie dowidziec czy kredy kredyt ma. Umorz.

! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 8 ~Echong

Co robić? Proponuję nie płacić.
Gnębią was telefonami?
Postraszcie ich kodeksem karnym, artykuł 286 (przestępstwo przeciwko mieniu - próbują was zmusić abyście uznali swój dług, który dla firmy windykacyjnej stanowi drobny procent pierwotnego długu) albo/oraz artykuł 190a KK (uporczywe nękanie).
Ja tak robię.
A moja rozmowa z windykatorem/komornikiem wygląda zwykle tak:
-dzień dobry, moje nazwisko X, czy rozmawiam z panem Y?
-a kto mówi?
-już się przedstawiłem, nazywam się X, czy rozmawiam z panem Y?
-a z jakiej firmy pan/pani dzwoni?
-ale proszę powiedzieć czy pan się nazywa Y, bo skąd mam wiedzieć z kim rozmawiam?
-skoro nie wie pan/pani do kogo wystukał numer to proszę się wyłączyć.
-ale ....
-życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku (niezależnie ile czasu pozostało do świąt).
POZA TYM NIGDY, PRZENIGDY NIE WOLNO SIĘ PRZYZNAWAĆ, ŻE MACIE JAKIEŚ DŁUGI.
JA ZWYKLE MÓWIĘ: Nie mam żadnych długów, kiedyś miałem ale wszystko pospłacałem, a to czego nie spłaciłem już się przedawniło.
-ale ma pan przecież ....
-To pomyłka, ja nie ma długów!!!!
Inaczej oni wam wmówią, że macie do spłaty nawet dawno przedawnione długi, nawet telefonicznie mogą od was takie oświadczenie wymusić, i nawet się nie zorientujecie kiedy. To zagrywki psychologiczne i socjotechniczne.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 10 ~Marta

Moj partner dostal nakaz zaplaty z Sadu Zachodniego w Lublinie, gdzie sprawa poszla do sadu po 16 latach i malo yego na stary adres zamieszkania w Plocku gdzie w Plocku nie mieszka od 6 lat i w zwiazku z tym nie mial mozliwosci odbierania jakichkolwiek pism. Czy mozba cos z tym teraz zrobic?

! Odpowiedz
11 53 ~Emilia

14.05.2001 roku został wzięty kredyt konsumpcyjny przez mojego tatę tata nie żyje 6 lat nie wiem czy wcześniej przychodziły jakieś pisma natomiast dzisiaj przyszedł tj. 20.06.2016 list z firmy windykacyjnej o spłatę zadłużenia. Czy ten kredyt się nie przedawnil czasem. Proszę o pomoc pilne

! Odpowiedz
1 10 ~List

ważne kiedy został wypowiedziany, a nie wzięty

! Odpowiedz
9 13 ~stefaniak

Partner mój dostawał nakazy spłaty długu który był wzięty 21.03.2005 R I drugi 22.11.2005r.to dane z umów lecz na nakazie daty niby zawarcia umów są 2005.04.01 i 2005.12.30 nakazy były z firmy Ultima teraz przyszło z kancelarii prawnej.pożyczka była wzięta w prowidencie co możemy z tym zrobić?

! Odpowiedz
1 6 ~kornik

tak bywa

! Odpowiedz
3 31 ~Lukas

Dzień Dobry,
umowa 18-04-2004
wypowiedzenie umowy 12-07-2004
bankowy tytuł egzekucyjny 06-09-204
nadanie klauzuli wykonalnosci 17-11-2004
sprzedaż wierzytelności 26-11-2013
Sprawa w sądzie od 2014
komornik od 11-2015
cz to tnie jest czasem przedawnienie??

! Odpowiedz
3 2 ~prawnik

tak, ale trzeba było w sądzie podnieść zarzut przedawnienia teraz to już masz nakaz i on co 10 lat się będzie przedawniał:-)

! Odpowiedz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl