REKLAMA

PGO S.A.: Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

2020-06-25 19:51
publikacja
2020-06-25 19:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Emitenta na kolejną trzyletnią kadencję Pana Łukasza Petrusa i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu, Pana Lucjana Augustyna i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Andrzeja Bulanowskiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Łukasz Petrus posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magisterskie na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie na WSB w Poznaniu. W latach 2005-2012 związany z Timken Polska Sp. z o.o., gdzie realizował projekty i zarządzał zespołami w obszarach lean management, six sigma, jakości oraz produkcji. W 2012 roku rozpoczął współpracę z Grupą TDJ obejmując funkcję dyrektora produkcji w Kuźni „Glinik” Sp. z o.o. W kolejnych latach pełnił kolejno rolę wiceprezesa i prezesa Zarządu tej spółki. Obecnie sprawuje funkcję prezesa zarządu PGO S.A. oraz prezesa zarządu Odlewni Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
Pan Łukasz Petrus nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Lucjan Augustyn posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Krakowskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing – specjalność Zarządzanie i Restrukturyzacja Zakładów. W 2001 roku rozpoczął karierę zawodową w Rafinerii Nafty GLIMAR S.A., pracując na stanowiskach specjalisty ds. analiz ekonomicznych i kierownika działu kontrolingu. W latach 2004 – 2008 był pracownikiem spółki LOTOS Parafiny w Jaśle, gdzie kierował służbami kontrolingowymi, a następnie zajmował stanowisko dyrektora finansowego, pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta spółki. W latach 2008-2012 pracował w Druk-Pak S.A. na stanowisku dyrektora ds. finansowych i wiceprezesa zarządu. Od marca 2012 Pan Lucjan Augustyn związany jest z grupą TDJ S.A. pracując na stanowisku dyrektora ds. ekonomicznych i finansowych w Kuźni GLINIK Sp. z o.o. Od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora ds. finansowych w PGO S.A., gdzie nadzorował całokształt działalności finansowo-ekonomicznej. W latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. strategii PGO S.A. a od 2016 r. zajmuje stanowisko wiceprezesa ds. finansowych. Od 2017 r. pełni również funkcję wiceprezesa zarządu Odlewni Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
Pan Lucjan Augustyn nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Bulanowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1990 roku rozpoczął swoją karierę zawodową w przedsiębiorstwie Multiserwis Sp. z o.o. pracując na stanowisku dyrektora handlowego. Od 2000 roku związany jest z branżą stalową pracując w takich firmach jak: Enpol Sp. z o.o. w Gliwicach, ThyssenKrupp Energostal S.A., ArcelorMittal Distribution Poland oraz Stalprofil S.A., w których zarządzał zespołami handlowymi. W latach 2009-2017 pełnił funkcję dyrektora sprzedaży w Voestalpine Steel Service Center Sp. z o.o. Od 2017 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży PGO S.A. oraz wiceprezesa zarządu Odlewni Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
Pan Andrzej Bulanowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Bulanowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki