REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: Zawieszenie obrotu obligacjami serii DD

2021-05-05 22:18
publikacja
2021-05-05 22:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Zawieszenie obrotu obligacjami serii DD
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 05.05.2021 r. na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy podjął uchwałę nr 492/2021 w sprawie zawieszenia od dnia 10 maja 2021 r. obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii DD, oznaczonymi kodem PLPCCRK00159.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii DD.

Na podstawie §110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, iż:

1. zlecenia maklerskie na obligacje serii DD przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 7 maja 2021 r. (włącznie), tracą ważność;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 10 maja 2021 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii DD nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2021-05-05 Zbigniew Skorupa Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki