REKLAMA

Odszkodowanie z AC – kiedy nie zostanie wypłacone?

2019-12-22 06:00
publikacja
2019-12-22 06:00

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC może mieć wiele przyczyn. Chodzi nie tylko o zbyt wąski zakres ochrony. Kluczowe znaczenie mogą mieć na przykład zgubione kluczyki do auta.

fot. / / Shutterstock

Odmowa wypłaty odszkodowania z polisy autocasco może być na pewno bardzo irytująca dla poszkodowanego kierowcy. Wynika to między innymi z faktu, że polisy AC mają charakter dobrowolny i bywają dość drogie. Nieobowiązkowy charakter ubezpieczeń autocasco sprawia, że ubezpieczyciele mogą dość swobodnie kształtować zakres ochrony. Ograniczenie stanowi jedynie możliwość stwierdzenia przez sąd lub UOKiK istnienia tzw. klauzul abuzywnych.

Warto zdawać sobie sprawę, że odmowa wypłaty odszkodowania z AC, która została właściwie uzasadniona, np. umyślnym działaniem kierowcy albo jego rażącym niedbalstwem, nie będzie stanowiła naruszenia interesów konsumenta. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili przedstawić również inne powody odmownych decyzji dotyczących wypłaty odszkodowania z autocasco. Warto wiedzieć, że negatywna decyzja ubezpieczyciela może być np. konsekwencją zgubienia kluczyków do samochodu przed jego kradzieżą.    

Franszyza w AC jest częstą przyczyną odmowy odszkodowania

Kierowcy powinni zdawać sobie sprawę, że negatywna decyzja ubezpieczyciela dotycząca wypłaty odszkodowania z polisy autocasco nie zawsze jest efektem wyłączenia ochrony. Czasem kluczowe znaczenie mają ograniczenia ochrony związane z franszyzą integralną lub franszyzą redukcyjną.

Warto przypomnieć, że franszyza integralna to minimalna wartość szkody skutkująca aktywowaniem ochrony z polisy autocasco. W przypadku typowego ubezpieczenia AC franszyza integralna ma zwykle wartość 500 zł. „Oznacza to, że koszty naprawy szkód o wartości mniejszej niż 500 zł trzeba pokryć samodzielnie (mimo posiadania ochrony z autocasco)” - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Odmowna decyzja ubezpieczyciela może również wynikać z zastosowania tzw. franszyzy redukcyjnej. Jest to kwota, którą zakład ubezpieczeń odejmuje od każdego odszkodowania. W pewnych sytuacjach franszyza redukcyjna pełni taką samą rolę jak jej integralny odpowiednik. Jako przykład można podać szkodę o wartości 450 zł. „Nie zostanie ona zlikwidowana przy pomocy AC, jeśli franszyza redukcyjna jest większa i wynosi chociażby 500 zł” - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jakie wyłączenie odpowiedzialności w AC jest najczęstsze?

Jeżeli chodzi o wyłączenia ochrony uniemożliwiające wypłatę z AC, to trzeba wskazać umyślne działanie poszkodowanego kierowcy. W takiej sytuacji przepisy wręcz nakazują zakładowi ubezpieczeń odmowę wypłaty odszkodowania (zobacz art. 827 KC). Artykuł 827 kodeksu cywilnego wskazuje, że w razie rażącego niedbalstwa klienta odszkodowanie z AC również nie powinno zostać wypłacone.

Wyjątek dotyczy sytuacji, w której ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) przewidują inne rozwiązanie albo zapłata odpowiada tzw. względom słuszności. Zakłady ubezpieczeń zwykle zastrzegają w OWU, że rażące niedbalstwo będzie skutkowało odmowną decyzją w sprawie odszkodowania z AC. „Warto nadmienić, że zakład ubezpieczeń jako rażące niedbalstwo kierowcy może traktować np. brak opon zimowych podczas złych warunków drogowych” - dodaje Andrzej Prajsnar.

Co ważne, art. 827 KC wskazuje, że umyślne działanie osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z posiadaczem autocasco również może stanowić powód do odmownej decyzji dotyczącej odszkodowania. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) autocasco często zawierają dodatkowe przyczyny negatywnej decyzji ubezpieczyciela, o których nie ma mowy w kodeksie cywilnym. Przykład stanowią szkody:

  • wyrządzone przez właściciela pojazdu lub członka gospodarstwa domowego znajdującego się pod wpływem alkoholu albo narkotyków;
  • powstałe przy użyciu pojazdu jako narzędzia przestępstwa lub podczas próby popełnienia przestępstwa; 
  • mające charakter eksploatacyjny (związane z naturalnym zużyciem auta);
  • wywołane niewłaściwą eksploatacją samochodu (np. jego nadmiernym załadunkiem);
  • spowodowane złym stanem technicznym pojazdu albo brakiem badań technicznych;
  • kradzieżowe powstałe w sytuacji, gdy kierowca, wysiadając z auta, pozostawił w nim kluczyk / sterownik;
  • mające charakter kradzieżowy, jeżeli poszkodowany nie przekazał ubezpieczycielowi kompletu kluczyków lub sterowników po utracie auta.

Wymienione powyżej wyłączenia ochrony często powtarzają się w OWU różnych polis autocasco. Warto dodać, że najbardziej restrykcyjni ubezpieczyciele mogą odmówić wypłaty odszkodowania również wtedy, gdy bezpośrednio po kradzieży kluczyków klient bezzwłocznie nie wymienił zamków. „OWU polis autocasco czasem przewidują również obowiązek szybkiego powiadomienia ubezpieczyciela o utracie kluczyków lub sterowników do auta” - podkreśla Paweł Kuczyński.

Utrata kluczyków musi mieć bezpośredni wpływ na szkodę

W nawiązaniu do szczegółowych wyłączeń ochrony z autocasco, które dotyczą np. kluczyków do samochodu, warto wspomnieć o pewnej ogólnej zasadzie. Mówi ona, że ubezpieczyciel nie powinien uzasadniać odmownej decyzji w sprawie odszkodowania zdarzeniem, które nie miało bezpośredniego wpływu na szkodę. „Jeżeli nie można dowieść, że takie okoliczności jak np. utrata kluczyków albo brak opon zimowych wpłynęły na powstanie szkody lub jej rozmiar, to odszkodowanie z autocasco powinno zostać wypłacone w pełnej wysokości” - podsumowuje Andrzej Prajsnar.

Źródło:
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Motoryzacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki