REKLAMA
WAŻNE

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

2021-12-22 14:15
publikacja
2021-12-22 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zgloszenie_kandydata_do_RN_ORZEL_BIALY_20.01.2022_I_-_sgn.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Karol_Zacharkiewicz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-22
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021, informuje, iż otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, będącego uprawnionym akcjonariuszem Spółki, informację o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Karola Zacharkiewicza na członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.01.2022 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Karol Zacharkiewicz spełnia wymagania dotyczące niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych Spółki oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej kandydata, treść oświadczenia wraz ze zgodą na kandydowanie oraz zgłoszenie przekazane przez uprawnionego akcjonariusza Emitent przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zgłoszenie kandydata do RN ORZEŁ BIAŁY 20.01.2022 I - sgn.pdfZgłoszenie kandydata do RN ORZEŁ BIAŁY 20.01.2022 I - sgn.pdf Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
CV Karol Zacharkiewicz.pdfCV Karol Zacharkiewicz.pdf Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
Oświadczenie.pdfOświadczenie.pdf Oświadczenia kandydarta na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-22 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2021-12-22 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki