REKLAMA

ODLEWNIE: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2020 rok

2021-05-11 12:06
publikacja
2021-05-11 12:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 11.05.2021 r., podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnego Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2020 r. w kwocie 5 027 405,25 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na następujących zasadach:

1.w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20.109.621 szt. akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden akcji),
2.dywidenda na jedną akcję - 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
3.dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2020 (dzień dywidendy) - 30 czerwca 2021 r.
4.dzień wypłaty dywidendy – 15 lipca 2021 r.

Zarząd przedłoży powyższy wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do opinii. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2021-05-11 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2021-05-11 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki