REKLAMA

NOVITA: Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 roku

2021-07-15 14:42
publikacja
2021-07-15 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 21
Data sporządzenia: 2021-07-15
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości szacunkowe wyniki Spółki za I półrocze 2021 roku:

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów: 119 813 tys. zł

EBITDA: 42 875 tys. zł

Zysk netto: 32 403 tys. zł

Przedstawione wyniki mają charakter wyników szacunkowych, niezaudytowanych i do dnia publikacji jednostkowego raportu za I półrocze 2021 roku, tj. 17 września 2021 roku, mogą ulec zmianie.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-15 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2021-07-15 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki