REKLAMA

ManyDev Studio S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2022-11-17 12:14
publikacja
2022-11-17 12:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 27 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-11-17
Skrócona nazwa emitenta
ManyDev Studio S.E.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2022 r., podaje do publicznej wiadomości informacje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu jednostkowego za III kwartał 2022 r.
Pierwotna data publikacji wskazanego raportu była ustalona na dzień 29.11.2022 r. (wtorek).
Nowy termin przekazania raportu, o którym mowa powyżej to: 22.11.2022 r. (wtorek).

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; line-height: 115%">
<b><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="black">Subject:</font></span></b><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="black"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Change
of the publication date of the periodic report</span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><br style="line-height: 115%"><br style="line-height: 115%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><b><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></o style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></b></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; line-height: 115%">
<b><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="black">Legal
basis:</font></span></b><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="black"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
Article</span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"> </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">56
(1) (2) of the Act on Offering - current and periodical information</span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><br style="line-height: 115%"><br style="line-height: 115%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><b><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></o style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></b></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 12.0pt; line-height: 115%">
<b><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="black">Content
of the report:</font></span></b><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="black"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">                     <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></o style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%">
<span lang="EN" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="#202124">The
Management Board of ManyDev Studio SE with its registered office in
Warsaw (hereinafter: "Company", "Issuer"), in reference to current
report No. 2/2022 of January 20, 2022 on the schedule of submitting
periodic reports in 2022, hereby informs information on the change of
the date of publishing the standalone report for the third quarter of
2022.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%">
<span lang="EN" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="#202124">The
original date of publication of the report was set for November 29, 2022
(Tuesday).<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%">
<span lang="EN" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="#202124">The
new deadline for submitting the report referred to above is: November
22, 2022 (Tuesday).</font></span><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="#202124"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="#2C2E2F"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<b><span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="black">Detailed
legal basis:</font></span></b><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="black"><span lang="EN-US" style="line-height: 107%">
<o p="#DEFAULT" style="line-height: 107%"></o style="line-height: 107%"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span lang="EN" style="line-height: 107%"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="#202124">§
80 sec. 1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018
on current and periodic information provided by issuers of securities
and the conditions for recognizing as equivalent information required by
the law of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).</font></span><span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><font size="10.0pt" face="Book Antiqua,serif" color="black"><br style="line-height: 107%"><br style="line-height: 107%"></font></span><span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><font size="10.0pt" color="#2C2E2F"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 107%"></o style="line-height: 107%"></font></span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki