REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-21 18:00
publikacja
2019-11-21 18:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_Mex_Polska_za_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 355 49 392 13 080 11 612
II. Koszt własny sprzedaży 46 969 41 670 10 901 9 797
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 9 386 7 722 2 178 1 816
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 886 4 622 1 134 1 087
V. Zysk (strata) brutto 3 512 3 494 815 821
VI. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 2 854 2 686 662 632
VII. Zysk (strata) netto 3 063 2 713 711 638
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,37 0,35 0,09 0,08
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 346 9 064 1 937 2 131
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 255) (1 852) (523) (435)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 211) (7 602) (1 441) (1 787)
na 30.09.2019 na 31.12.2018 na 30.09.2019 na 31.12.2018
XII. Aktywa razem 67 917 60 023 15 529 13 959
XIII. Zobowiązania razem 53 494 46 829 12 231 10 891
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 20 149 16 847 4 607 3 918
XV. Kapitał własny 14 423 13 194 3 298 3 068
XVI. Kapitał podstawowy 767 767 175 178
XVII. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,88 1,75 0,43 0,41
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 978 3 531 923 830
II. Koszt własny sprzedaży 1 186 754 275 177
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 792 2 777 648 653
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 647 1 374 150 323
V. Zysk (strata) brutto 2 309 1 857 536 437
VI. Zysk (strata) netto 2 216 1 618 514 380
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,29 0,21 0,07 0,05
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (243) 949 (56) 223
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 936 1 371 217 322
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 99 (2 341) 23 (550)
na 30.09.2019 na 31.12.2018 na 30.09.2019 na 31.12.2018
XI. Aktywa razem 28 705 23 106 6 563 5 374
XII. Zobowiązania razem 12 148 7 304 2 778 1 699
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 619 5 173 1 742 1 203
XIV. Kapitał własny 16 557 15 802 3 786 3 675
XV. Kapitał podstawowy 767 767 175 178
XVI. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,16 2,06 0,49 0,48
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport Mex Polska za 3Q2019.pdfSkonsolidowany raport Mex Polska za 3Q2019.pdf skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Mex Polska S.A. za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2019-11-21 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZES ZARZĄDU
2019-11-21 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki