2,5400 zł
2,42% 0,0600 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MEX_Polska_30.06.2019_Raport_jednostkowe-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_SF_MexPolska_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 851 1 983 432 468
II. Koszt własny sprzedaży 589 517 137 122
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 262 1 466 294 346
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (162) 563 (38) 133
V. Zysk (strata) brutto 1 436 1 024 335 242
VI. Zysk (strata) netto 1 435 902 335 213
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,19 0,12 0,04 0,03
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (877) 101 (205) 24
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 039 672 242 158
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (182) (797) (42) (188)
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2019 r. 31.12.2018 r. 30.06.2019 r. 31.12.2018 r.
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA SYTUACJI FINANSOWEJ
XI. Aktywa razem 24 467 23 106 5 754 5 374
XII. Zobowiązania razem 8 686 7 304 2 043 1 699
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 460 5 173 1 519 1 203
XIV. Kapitał własny 15 781 15 802 3 712 3 675
XV. Kapitał podstawowy 767 767 180 178
XVI. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,06 2,06 0,48 0,48
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
MEX_Polska_30.06.2019_Raport_jednostkowe-sig.pdfMEX_Polska_30.06.2019_Raport_jednostkowe-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZELĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SF MEX POLSKA S.A. W ŁODZI
Jednostkowe SF_MexPolska_30.06.2019.pdfJednostkowe SF_MexPolska_30.06.2019.pdf JEDNOSTKOWE SF MEX POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2019-09-25 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-25 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-25 DZARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.