REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.

2021-06-28 17:00
publikacja
2021-06-28 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1-3 Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji następujących osób:
1. Wiesława Likusa,
2. Barbary Osojcy,
3. Barbary Agier,
4. Hieronima Wójcika,
5. Wojciecha Sobczaka.

Uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji ww. osób weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Poniżej aktualne życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.

1. Wiesław Likus
Wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Elektroniki. Ukończyłem także studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie w Petersburgu.
Doświadczenie zawodowe:
 od 2021 do chwili obecnej – Unikoff sp. z o.o. – członek zarządu,
 od 2020 do chwili obecnej – Skalar Poznań sp. z o.o. – prezes zarządu,
 od 2020 do chwili obecnej – Polski Tytoń S.A. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2018 do chwili obecnej – Browar Głubczyce S.A. – prezes zarządu,
 od 2018 do chwili obecnej – PT Dystrybucja S.A. – prezes zarządu,
 od 2018 do chwili obecnej – Bioelektra Polska sp. z o.o. – członek zarządu,
 od 2018 do chwili obecnej – Browar Głubczyce S.A. – prezes Zarządu,
 od 2017 do chwili obecnej – Merkury S.A. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2016 do chwili obecnej – WLAD sp. z o.o. – wiceprezes Zarządu,
 od 2015 do chwili obecnej – Payland S.A. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2014 do chwili obecnej – Nieruchomości Warszawskie sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od 2014 do chwili obecnej – Walendów Capital sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od 2013 do chwili obecnej – Hotel 2000 sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od2013 do chwili obecnej – Polish Hotels sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od 2013 do 2015 – Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2011 do 2015 – HAWE S.A. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2009 do 2016 – Vitkac sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od 2006 do 2007 – Hotel Warszawa sp. z o.o. – prokurent,
 od 200 do 2007 – WOLF Kleszczówek sp. z o.o. – prokurent,
 od 2004 do 2009 – Vitkac sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2004 do chwili obecnej – WOLW-POL sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od 2004 do 2005 – „World Fitness” sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2004 do 2014 – LHR sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od 200 do 2004 - LHR sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2003 do 2007 – Zakłady Graficzne sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2003 do 2007 – WOLF Zielna sp. z o.o. – prokurent,
 od 2003 do 2004 – „World Fitness” sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od 2002 do 2003 – LHR sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od 2002 do 2009 – Holding Liwa sp. z o.o. – prezes Zarządu,
 od 2002 do 2007 – „WOLF Immobilien Service” sp. z o.o. – prokurent,
 od 2001 do 2018 – Browar Głubczyce S.A. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2001 do 2007 – WOLF Immobilien Polen S.A. – prokurent,
 od 2001 do 2007 – Merkury S.A. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2001 do 2003 – JTI Polska sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
 od 1982 do 1989 – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – pracownik naukowy.

Od 27 czerwca 2013 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Wiesław Likus nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
Wiesław Likus nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

2. Barbara Osojca
Wykształcenie średnie.
Doświadczenie zawodowe:
 do chwili obecnej – rentier,
 2009 do 2011 – prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze pośrednictwa kredytowego,
 2007 do 2009 – prowadzenie własnej działalności gastronomicznej i kosmetycznej,
 1982 do 1991 – prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze przemysłu odzieżowego.

Od 31 lipca 2012 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Barbara Osojca nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
Barbara Osojca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


3. Barbara Agier
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe:
 od 1986 do 1988 nauczycielka min w XXI LO
 od 1988 do 1998 wspólnik przedsiębiorstwa prowadzącego sieć wypożyczalni kaset video
 od 1999 do 2013 wspólnik spółki Irish Pub
 od 2014 do obecnie jednoosobowa działalność budowa i wynajem nieruchomości. Usługi weterynaryjne

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Barbara Agier nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
Barbara Agier nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

4. Hieronim Wójcik
Wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Łódzkiej – Wydziału Elektroniczny.
Doświadczenie zawodowe:
 od 2009 do chwili obecnej – Termowizja sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
 od 2005 do chwili obecnej – Kancelaria Biegłych Rewidentów „Consultus” sp. z o.o. – prezes zarządu/wiceprezes zarządu,
 1997-2000 – Emfor S.A. – członek Rady Nadzorczej,
 1990-2005 – Dom Mody „Telimena” S.A./Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S.A. – dyrektor finansowy, wiceprezes zarządu,
 1989-1990 – Firma Polonijna „Carex” – główny księgowy,
 1975-1989 – OZDPiKF/Izba Skarbowa w Łodzi – inspektor, kierownik oddziału,
 1970-1975 – Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – inspektor.

Od 21 czerwca 2017 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Hieronim Wójcik nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
Hieronim Wójcik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

5. Wojciech Sobczak
Wykształcenie wyższe - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Magister Nauk Społecznych
Doświadczenie zawodowe:
2017 – obecnie Prezes Zarządu Netwise SA
2010 – 2017 Doradca Wentworth tech sp. z o.o.
2014 - 2015 Członek Zarządu Destylacje Polskie sp. z o.o.
2012 – 2014 Wiceprezes, Dyrektor Finansowy SKOTAN SA
2008 – 2010 Prezes, Wiceprezes SUWARY SA.
2007 – 2008 Prezes NFI KREZUS SA
1990 – 2007 Od maklera papierów wartościowych do doradcy Dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA.
2007 – obecnie Doradca przy projektach inwestycyjnych.
2001 – obecnie Członek i przewodniczący w Radach Nadzorczych w tym spółek publicznych:
Przewodniczący Protektor SA (2017 – obecnie)
Dekpol SA (2018 – obecnie)
przewodniczący (2001-2012) Skotan SA, przewodniczący (2010-2013) Makrum SA (Immobile SA), przewodniczący (2001-2007) Alchemia SA, członek rady: Prortektor SA (2010 -2011), członek rady Braster SA (2014 - 2015), Sfinks SA (2015 - 2016), Członek EC Będzin SA (2017 _ 2020).
2006 - 2007 Regionalny Oddział Korporacyjny PKO BP SA, specjalista ds. klientów strategicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Wojciech Sobczak nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
Wojciech Sobczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2021-06-28 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki