3,4400 zł
0,00% 0,0000 zł
MDI Energia S.A. (MDI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MDI_Energia_SA_SF_30_06_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MDI_Energia_SA_SZZD_30_06_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MDI_raport_przeglad_polroczny_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 82 845 53 553 19 320 12 632
II. Koszt własny sprzedaży 78 736 50 493 18 362 11 910
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 090 1 934 487 456
IV. Zysk (strata) brutto 2 098 1 571 489 371
V. Zysk (strata) netto 692 128 161 30
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 0,00 0,00 0,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 786 3 282 -3 915 774
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -62 1 701 -14 401
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 918 -7 044 447 -1 662
XI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 9 404 14 626 2 212 3 401
XIII. Aktywa obrotowe 102 143 87 400 24 022 20 326
XIV. Kapitał własny 28 130 27 438 6 616 6 381
XV. Zobowiązania długoterminowe 10 450 10 469 2 458 2 435
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 72 967 64 119 17 161 14 911
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,61 0,60 0,14 0,14
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
MDI Energia SA SF 30 06 2019.pdfMDI Energia SA SF 30 06 2019.pdf Raport MDI ENERGIA SA za I półrocze 2019r.
MDI Energia SA SZZD 30 06 2019.pdfMDI Energia SA SZZD 30 06 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu MDI ENERGIA SA za I półrocze 2019r.
MDI raport przeglad polroczny 2019.pdfMDI raport przeglad polroczny 2019.pdf Raport Audytora z przeglądu za I półrocze 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2019-09-17 Piotr Gajek Członek Zarządu
2019-09-17 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.