LIBET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28/08/2020.

2020-07-31 17:46
publikacja
2020-07-31 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZA_OGLOSZENIE_28.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_Uchwaly_28.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_PELN_28.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_Dokumentacja_28.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28/08/2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 8:00 (ósma), we Wrocławiu; (adres: Wrocław 50-083, plac Konstytucji 3 Maja 3, hotel Ibis Styles Wrocław Centrum Wrocław; Conference Hall A, I piętro).

Zarząd Spółki działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w stosownych przepisach prawa do niniejszego raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz dokumenty, których przedstawienie jest wymagane przepisami KSH oraz Rozporządzenia w związku ze zwołaniem ZWZA, w tym dokumenty których rozpatrzenie bądź przedstawienie objęte jest proponowanym porządkiem obrad ZWZA.

Zarząd Spółki wskazuje, iż: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 30 czerwca 2020 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Z. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 27 lipca 2020 roku pozytywnie zaopiniowała kwestie mające być przedmiotem obrad ZWZA jak i projekty uchwał publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).
Załączniki
Plik Opis
ZWZA_OGLOSZENIE_28.08.2020.pdfZWZA_OGLOSZENIE_28.08.2020.pdf
ZWZA_Uchwaly_28.08.2020.pdfZWZA_Uchwaly_28.08.2020.pdf
ZWZA_PELN_28.08.2020.pdfZWZA_PELN_28.08.2020.pdf
ZWZA_Dokumentacja_28.08.2020.pdfZWZA_Dokumentacja_28.08.2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZADU THOMAS LEHMANN
2020-07-31 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki