KCI: Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA

2019-09-24 10:46
publikacja
2019-09-24 10:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do Strategii działalności inwestycyjnej spółki KCI S.A. na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. podanej do wiadomości raportem bieżącym nr 19/2019 Zarząd KCI S.A. "Emitent" informuje, że działania podjęte już wiele lat temu przez Grzegorza Hajdarowicza, obecnie Człona Rady Nadzorczej Emitenta, a także Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. (spółki zależnej od KCI S.A.) mające na celu ochronę interesów i dobrego imienia członków grupy kapitałowej KCI S.A. oraz członków władz spółek wchodzących w skład spółek tworzących grupę kapitałową przed wrogimi działaniami zewnętrznymi, pomówieniami i mową nienawiści przynoszą rezultaty w postaci wyegzekwowania od skazanego Zygmunta Fury (używającego nicka „Medioznawca, biznesmen”) kwot zasądzonych wyrokiem karnym Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 10 maja 2016r. Sygn. akt. II K 255/16/S. Oskarżony w sierpniu i wrześniu 2012r. obrażał Grzegorza Hajdarowicza i spółkę Gremi Media S.A. poprzez zamieszczenie komentarzy na portalu internetowym . Pomówienia te poniżały poszkodowanych w opinii publicznej i naraziły ich na utratę zaufania niezbędnego dla jego działalności oraz zajmowanych przez pokrzywdzonego stanowisk. Należności wyegzekwowane zostały częściowo we wrześniu 2019r. w drodze zajęcia komorniczego.

Powyższe wskazuje, iż pomimo upływu czasu, determinacja i przyjęta przez Spółkę strategia polegająca na obronie interesów i dobrego imienia członków grupy kapitałowej KCI SA przynosi rezultaty, a Zarząd Emitenta konsekwentnie będzie realizował ten cel strategiczny

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki