REKLAMA

JUJUBEE: Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii K

2021-07-21 16:48
publikacja
2021-07-21 16:48
Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15.07.2021 r. doszło do opłacenia wszystkich 150.000 akcji serii K (Akcje Serii K), tym samym została zakończona subskrypcja.
Akcje Serii K zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 14.07.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego - raport ESPI nr 14/2021 r. z dnia 14.07.2021 r.
Zgodnie z w/w. Uchwałą Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu w ASO na rynku NewConnect, albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW. Akcje Serii K zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej. Prawo poboru Akcji Serii K zostało wyłączone.
Poniżej szczegóły dot. przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii K Spółki:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 14.07.2021 r.,
Data zakończenia subskrypcji: 15.07.2021 r.,
2. Data przydziału akcji: 14.07.2021 r. (zawarcie umowy objęcia akcji)
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 150.000 Akcji Serii K,
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: brak,
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 150.000 Akcji Serii K,
6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 3,70 zł,
6a. Opis sposobu pokrycia akcji: wkłady gotówkowe,
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 1,
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1,
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji 150.000 Akcji Serii K zostało objętych przez Pana Michała Stępnia – Prezesa Zarządu Emitenta.
Pan Michał Stępień z racji pełnionej funkcji jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy - Emitent nie zawierał umów o subemisję.
10. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 0 zł
a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
b) Wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) Promocji oferty: 0 zł.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki