REKLAMA

INVESTEKO S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie z programu LIFE z Komisją Europejską

2022-07-20 10:08
publikacja
2022-07-20 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022 ESPI
Data sporządzenia: 2022-07-20
Skrócona nazwa emitenta
INVESTEKO S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie z programu LIFE z Komisją Europejską
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących 12/2020 ESPI, 24/2020 ESPI, 2/2021 ESPI, 12/2021 ESPI i 6/2022 ESPI oraz informacji zawartych w raportach kwartalnych informuje, że w dniu 19 lipca 2022 roku Emitent jako lider międzynarodowego Konsorcjum zawarł z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego (dalej: „Umowa”) o nazwie „plasticLIFEcycle: The solution for the management of mixed hard plastic waste by applying circular economy approach”.

Umowa z Komisją Europejską nie nakłada na Emitenta obowiązku wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu pod postacią gwarancji bankowej.

W skład Konsorcjum które będzie realizować projekt wchodzą:
INVESTEKO S.A. (lider projektu), Ekopartner Silesia Sp. z o.o. (Spółka zależna Emitenta - partner projektu), Plastika Skaza (Słowenia), The New Raw (Holandia), Stowarzyszenie Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (dalej: „Stowarzyszenie”), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (dalej: „Instytut”).

Emitent w ramach realizacji przedmiotu Umowy wybuduje referencyjną instalację recyklingu tworzyw sztucznych, opartą o wypracowaną w Centrum Badawczo Rozwojowym INVESTEKO autorską technologię PLC, bazującą na rozwiązaniu technicznym wirowej separacji hydrostatycznej, stanowiącym „know-how” Emitenta. W ramach projektu nawiązana zostanie również współpraca z partnerem ze Słowenii w zakresie rozwoju modułowego systemu do komponowania niestandardowych mieszanek polimerowych, zawierających duży udział materiału pochodzącego z recyklingu oraz rozwój robotycznego systemu druku 3D dla materiałów poliolefinowych z recyklingu we współpracy z partnerem z Holandii.

Planowanym efektem realizacji projektu inwestycyjnego jest:
• wdrożenie i walidacja technologii PLC,
• wzrost łącznej zdolności przetwórczych recyklingu Grupy Kapitałowej Emitenta z 1000 do 3500 ton/rok,
• istotne podwyższenie jakości odzyskiwanych surowców tworzywowych (polietylen, polipropylen, polistyren) i zwiększenie możliwości zastosowań rynkowych odzyskanych tworzyw sztucznych,
• wdrożenie technologii wtrysku i druku 3D z odzyskanych tworzyw sztucznych u partnerów projektu (Słowenia i Holandia),
• przystosowanie i powiązanie technologii zgazowania odpadów LIFETEC z technologią PLC w celu maksymalizacji odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i sukcesywne wdrażanie idei „Less Waste”,
• walidacja technologii PLC w europejskim systemie certyfikacji technologii środowiskowej ETV,
• utworzenie krajowej i europejskiej sieci współpracy biznesowej opartej o wdrożoną i przetestowaną technologię PLC.

Emitent wskazuje, że projekt inwestycyjny PLC jest istotnym elementem planowanej budowy CREO (Centrum Recyklingu i Energii Odnawialnej) zgodnie z planami rozwojowymi Emitenta.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji i odstąpienia Komisji Europejskiej od wymogu wniesienia gwarancji bankowej ostateczna, całkowita wartość realizacji projektu inwestycyjnego wynosi 3.830.295 EURO. Wartość dofinansowania projektu inwestycyjnego z Komisji Europejskiej 2.298.174 EURO, w tym 1.431.132 EURO dla Grupy Kapitałowej Emitenta na budowę instalacji PLC oraz zarządzanie projektem.

Jednocześnie Grupa Kapitałowa Emitenta, Stowarzyszenie oraz Instytut planują skorzystać z programu wsparcia projektów LIFE z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zwrócić się o możliwe dodatkowe wsparcie w postaci dotacji w wysokości do 35% kosztów projektu, z przeznaczeniem dla podmiotów krajowych.

Czas realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-20 Arkadiusz Primus Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki