REKLAMA

HERKULES S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 00:28
publikacja
2021-04-30 00:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
HRS_RR_2020_list_zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_list_zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_sprawozdanie_finansowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_sprawozdanie_finansowe.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_2020_osw_rn_ws_ka.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_RR_2020_osw_rn_dot_audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_2020_osw_rn_ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 219
I. Przychody ze sprzedaży 98 912,00 110 187,00 22 107,00 25 614,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 170,00 -3 435,00 709,00 -799,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 732,00 -11 724,00 -1 952,00 -2 725,00
IV. Zysk (strata) netto -9 611,00 -10 049,00 -2 148,00 -2 336,00
V. EBITDA 22 030,00 16 457,00 4 924,00 3 826,00
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 681,00 22 644,00 4 622,00 5 264,00
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 199,00 6 708,00 44,00 1 559,00
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 102,00 -29 281,00 -2 705,00 -6 807,00
IX. Przepływy pieniężne razem 9 303,00 39,00 2 079,00 9,00
X. Środki pieniężne na koniec okresu 14 616,00 5 313,00 3 167,00 1 248,00
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 825 954,00 37 227 466,00 34 825 954,00 37 227 466,00
XII. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) -0,28 -0,27 -0,06 -0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HRS_RR_2020_list_zarzadu.xhtmlHRS_RR_2020_list_zarzadu.xhtml List Prezesa Zarządu
HRS_RR_2020_list_zarzadu.xhtml.xadesHRS_RR_2020_list_zarzadu.xhtml.xades podpis
HRS_RR_2020_sprawozdanie_finansowe.xhtmlHRS_RR_2020_sprawozdanie_finansowe.xhtml Roczne sprawozdanie finansowe Herkules S.A. za 2020 r.
HRS_RR_2020_sprawozdanie_finansowe.xhtml.XAdESHRS_RR_2020_sprawozdanie_finansowe.xhtml.XAdES podpis
HRS_RR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtmlHRS_RR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml Roczne sprawozdanie Zarządu z działalnosci Herkules S.A. za 2020 r.
HRS_RR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml.xadesHRS_RR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml.xades podpis
JSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtmlJSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Herkules S.A. za 2020 r.
JSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml.xadesJSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml.xades podpis
HRS_RR_2020_osw_z_dot_spr.xhtmlHRS_RR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań Herkules S.A. za 2020 r.
HRS_RR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml.xadesHRS_RR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml.xades podpis
HRS_RR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtmlHRS_RR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań Herkules S.A. za 2020 r.
HRS_RR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml.xadesHRS_RR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml.xades podpis
HRS_2020_osw_rn_ws_ka.xhtmlHRS_2020_osw_rn_ws_ka.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Emitenta
HRS_RR_2020_osw_rn_dot_audytora.xhtmlHRS_RR_2020_osw_rn_dot_audytora.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wybory firmy audytorskiej do badania sprawozdania jednostkowego
HRS_2020_osw_rn_ocena_sprawozdan.xhtmlHRS_2020_osw_rn_ocena_sprawozdan.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz sprawozdania z działalności Herkules S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki