REKLAMA

GRENEVIA S.A.: Zmiany w Zarządzie Grenevia S.A.

2023-05-29 12:42
publikacja
2023-05-29 12:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-29
Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.
Temat
Zmiany w Zarządzie Grenevia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GRENEVIA S.A. (dalej „GRENEVIA”, „Spółka”) działając na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie") informuje o złożeniu w dniu 29 maja 2023 r. rezygnacji z pełnienia funkcji zarządczych z uzasadnieniem ze skutkiem na koniec dnia 30.06.2023 r. przez:

- Pana Mirosława Bendzerę - Prezesa Zarządu,
- Pana Dawida Gruszczyka - Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży,
- Pana Tomasza Jakubowskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground

W uzasadnieniu ww. osoby wskazały, że przedmiotowe rezygnacje związane są bezpośrednio z planowanym objęciem przez w/w osoby funkcji zarządczych w nowotworzonej spółce zależnej od GRENEVIA S.A., której głównym przedmiotem działalności, będzie bieżące zarządzanie oraz rozwój Segmentu Famur obejmującego rozwiązania dla górnictwa i energetyki wiatrowej.

Jednocześnie w dniu 29.05.2023 Rada Nadzorcza GRENEVIA S.A. podjęła uchwałę o powierzeniu Pani Beacie Zawiszowskiej, z dniem 01.07.2023 roku funkcji Prezesa Zarządu GRENEVIA S.A.

Wprowadzane obecnie zmiany mają charakter porządkujący strukturę organizacyjną Grupy, oraz będą służyły koncentracji ww. osób zarządzających na procesie skalowania i dywersyfikacji jednego ze strategicznych dla rozwoju Grupy obszarów biznesowych jakim jest Segment Famur.

Powyższe zmiany to element konsekwentnej realizacji ogłoszonych w maju 2021 roku przez GRENEVIA S.A. (dawniej FAMUR S.A.) nowych kierunków strategicznych, których głównym założeniem jest przekształcenie Grupy w holding inwestujący w zieloną transformację. W efekcie ich przeprowadzenia i tym samym uproszczeniu struktury organizacyjnej Grupy. GRENEVIA S.A. jako spółka holdingowa, opierała będzie swoją działalność na czterech segmentach biznesowych („PV”, „e-mobilności”, ”elektroenergetyki”, ”Famur”), za których rozwój i bieżące zarządzanie odpowiadać będą dedykowane zarządy spółek portfelowych reprezentujących te segmenty.

Informacje w sprawie wykształcenia, kwalifikacji oraz opisu przebiegu pracy zawodowej Pani Beaty Zawiszowskiej wskazane zostały w raporcie bieżącym nr 24/2022 z dnia 15.06.2022. r. dotyczącym powołania Pani Beaty Zawiszowskiej w skład Zarządu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2023-05-29 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6,25% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki