FERRO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2019-05-29 16:42
publikacja
2019-05-29 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_liczba_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienia_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_i_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) z w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 7, 32-050 Skawina, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r. oraz ich uzasadnienia.

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał, z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza Spółki nie opiniowała uchwał w zakresie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty Uchwał.pdfProjekty Uchwał.pdf Projekty uchwał
Formularz pełnomocnik.pdfFormularz pełnomocnik.pdf Formularz dla pełnomocnika
Informacja liczba głosów.pdfInformacja liczba głosów.pdf Informacja nt liczby głosów
Uzasadnienia uchwał.pdfUzasadnienia uchwał.pdf Uzasadnienia uchwał
Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdfInformacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej.pdfRegulamin Rady Nadzorczej.pdf Regulamin Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2019-05-29 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki