REKLAMA
PIT 2023

FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta

2023-09-01 15:33
publikacja
2023-09-01 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-01
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki FEERUM S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 września 2023 r. otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), działającej w imieniu Arrow Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz I”) oraz VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 („Fundusz II” oraz łącznie z Funduszem I „Fundusze”) zawiadomienia z dnia 30 sierpnia 2023 r. („Zawiadomienia”), zgodnie z którymi, w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w dniu 24, 25 oraz 28 sierpnia 2023 r. Fundusze nabyły łącznie 483.411 akcji Spółki, w wyniku czego nastąpiło zwiększenie się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 15% posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.

Zgodnie z Zawiadomieniami, w których Towarzystwo powołało się na realizację obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”):

1. Przed dokonaniem transakcji:

• Fundusz I posiadał bezpośrednio 305.656 akcji Spółki, reprezentujących 3,20% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 305.656 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

• Fundusz II posiadał bezpośrednio 629.866 akcji Spółki, reprezentujących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 629.866 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,6% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

• Fundusze, tj. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo i posiadające akcje Spółki, łącznie posiadały bezpośrednio 935.522 akcje Spółki, reprezentujące 9,81% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 935.522 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

• fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki pośrednio.

2. Aktualnie, w następstwie dokonania transakcji:

• Fundusz I posiada bezpośrednio 484.381 akcji Spółki, reprezentujących 5,08% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 484.381 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

• Fundusz II posiada bezpośrednio 1.113.277 akcji Spółki, reprezentujących 11,67% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.113.277 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

• Fundusze, tj. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo i posiadające akcje Spółki, posiadają bezpośrednio łącznie 1.597.658 akcji Spółki, reprezentujących 16,75% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.597.658 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

• fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki pośrednio.

3. Podmioty zależne od Funduszy nie posiadają akcji Spółki.

4. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

5. Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie.

6. Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-01 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2023-09-01 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki