REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zatwierdzenie spisu wierzytelności

2023-07-10 13:25
publikacja
2023-07-10 13:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-10
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA
Temat
Zatwierdzenie spisu wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.,– informuje, że powziął w dniu 10 lipca 2023 r. wiadomość, w związku z odebraniem doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych o wydaniu postanowienia przez Sędziego – komisarza postępowania sanacyjnego spółki prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzytelności złożonego do aktu postępowania sanacyjnego toczącego się wobec Spółki, sygn. akt LE1L/GRs/1/2022 .

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne Sąd zatwierdził spis wierzytelności w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami.

Emitent wyjaśnia, że stosownie do wyżej przywołanego przepisu prawa restrukturyzacyjnego, Sędzia – komisarz ma uprawnienie do zatwierdzenia spisu wierzytelności jeżeli, suma wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, których dotyczą sprzeciwy prawomocnie nierozpoznane, nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.PODSTAWA PRAWNA
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-10 RENATA SAWICZ-PATORA PREZES ZARZĄDU RENATA SAWICZ-PATORA
2023-07-10 BARTOSZ SOKÓŁ PREZES ZARZĄDU BARTOSZ SOKÓŁ W IMIENIU KMS MICHALAK SOKÓŁ Sp. z o.o. - ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ BARTOSZ SOKÓŁ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki