3,8600 zł
0,26% 0,0100 zł
Ergis S.A. (EGS)

Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartał 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-23
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2019 roku [tys.PLN] i 3 kwartały 2019 roku [tys.PLN]:

III kwartał 2019 - wstępne III kwartał 2018 Dynamika
Przychody ze sprzedaży 192 880 195 698 -1,4%
Zysk operacyjny 7 197 5 445 32,2%
EBITDA 13 507 11 612 16,3%
Zysk brutto 5 692 4 518 26,0%
Zysk netto 5 186 3 948 31,4%
Zadłużenie odsetkowe 144 111 168 565 -14,5%


3 kwartały 2019 - wstępne 3 kwartały 2018 Dynamika
Przychody ze sprzedaży 596 790 594 212 0,4%
Zysk operacyjny 21 558 22 078 -2,4%
EBITDA 40 341 40 074 0,7%
Zysk brutto 17 029 18 317 -7,0%
Zysk netto 13 211 15 239 -13,3%
Zadłużenie odsetkowe 144 111 168 565 -14,5%

W III kwartale 2019 roku Grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,4% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł o 16%, a zysk netto o 31,4%. Poprawa ta została spowodowana przede wszystkim efektem niskiej bazy - III kwartał 2018 charakteryzował się niską rentownością. Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,4% w porównaniu do trzech kwartałów 2018. , EBITDA był wyższy o 0,7% a zysk netto spadł o ponad 13%.
Mimo zrealizowanych inwestycji Grupie nie udało się osiągnąć oczekiwanych wzrostów ze względu na czynniki zewnętrzne takie jak: wahania koniunktury w Polsce, pogarszająca się koniunktura w krajach Unii Europejskiej oraz kampania medialna stawiająca tworzywa sztuczne w negatywnym świetle. Lekki spadek cen większości surowców w pewnym stopniu zniwelował negatywne skutki tych czynników.
W III kwartale Grupa zanotowała stosunkowo dobrą rentowność sprzedaży folii miękkich z PVC oraz taśm PET. Mimo dalszego pogarszania się relacji między cenami PET z recyklingu a PET „virgin”, lekko poprawiła się rentowność sprzedaży twardych folii i laminatów do żywności PET.
Niska sprzedaż, a w konsekwencji gorsze rozłożenie kosztów stałych, wpłynęła na obniżenie rentowności sprzedaży elastycznych laminatów do pakowania żywności. Niezadowalająca była także rentowność sprzedaży folii stretch, co wynika z zaostrzającej się konkurencji przy spadającym popycie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku czyli 7 listopada 2019 r.

Powodem publikacji niniejszego raportu jest fakt, że prezentowane wstępne wyniki stanowią informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Do dnia publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku Emitent będzie monitorować wstępne wyniki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-23 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-10-23 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.