REKLAMA

ERG: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji

2023-08-29 10:09
publikacja
2023-08-29 10:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-29
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. [dalej "Emitent"] informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 24 sierpnia 2023r. transakcji nabycia przez ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 18.500 sztuk akcji własnych w ramach publicznej oferty nabycia akcji, Emitent posiada 150.297 akcji własnych dających prawo do 150.297 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., co stanowi 17,16% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Emitent posiadał 131.797 akcji, dających prawo do 131.797 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., co stanowiło 15,05% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A.
Emitent nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Nie występują podmioty zależne od Emitenta posiadające akcje Emitenta. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-29 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2023-08-29 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki