E-nauczanie: przyszłość szkoleń

Cyber-seks i cyber-edukacja mają pewne wspólne cechy. I w jednym i w drugim procesie nie towarzyszy nam drugi człowiek. Pierwsze z wymienionych zjawisk nie ma żadnych szans na wyparcie odmiany tradycyjnej. Drugie – owszem. E-learning swój marsz po zwycięstwo na rynku usług szkoleniowych rozpoczął pod koniec XX wieku. Na sukces tej formy edukacji wpłynęły zmiany, do których doszło w 2000 i 2001 roku: upowszechnienie Internetu i... recesja. Czy „żywy trener” i zajęcia na sali szkoleniowej odejdą wkrótce do lamusa?

Przyszłość szkoleń elektronicznych

65 ekspertów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii zostało zapytanych o trendy szkoleniowe w 2013 roku. Na podstawie ich odpowiedzi utworzono raport MMB-Trendmonitor. Zdaniem ekspertów numerem 1 na rynku przyszłości zostanie Blended Learning, czyli szkolenia stacjonarne uzupełniane e-learningiem. Trenerzy „standardowi” mogą więc odetchnąć z ulgą. Jednak udział szkoleń przeprowadzanych wyłącznie drogą elektroniczną będzie z roku na rok coraz większy. Pozycję lidera w tym segmencie utrzymają szkolenia WBT (Web Based Training – interaktywny e-learning tworzony przy użyciu zaawansowanych technologii charakterystycznych dla standardu WEB 2.0). Szczególnie na znaczeniu zyskają społecznościowe platformy wymiany doświadczeń (systemy we-learningowe). Coraz większym zainteresowaniem będą cieszyć się również symulacje oraz pokoje nauki.  Zyskają ponadto: mobile learning oraz rapid i micro learning (za pośrednictwem których możliwe jest dostarczanie niewielkich porcji wiedzy).

Zalety i wady e-nauki

Z badań przeprowadzonych przez SkillSoft w 2009 roku wynika, że obecnie z e-learningu korzysta: w Wielkiej Brytanii – 22% dużych firm, w Hiszpanii – 18%, w Polsce ok. 10%, we Włoszech (9%), a we Francji (7%). To sporo. A wspomniany trend jest rosnący.

Za fakt, iż osoby odpowiedzialne w firmach za szkolenia i rozwój coraz częściej decydują się na dokonywanie wdrożeń szkoleń prowadzonych w rzeczywistości wirtualnej odpowiada kilka czynników. Po pierwsze: oszczędność płynąca z wyboru szkoleń e-learningowych jest znacząca. Znikają koszty związane z opłacaniem trenerów, wyżywienia dla kadry szkoleniowej i uczestników, zakwaterowania oraz wynajęcia sali szkoleniowej. Koszty początkowe opracowania systemu WBT są co prawda wyższe niż analogiczne koszty przygotowania szkolenia stacjonarnego (ze względu na konieczność zatrudnienia metodyków, informatyków oraz ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie treści). Jednakże taka inwestycja szybko się zwraca. [patrz: RAMKA: e-learning: to się opłaca] Wspomnianych kosztów można uniknąć dzięki podjęciu decyzji o wykupieniu gotowego pakietu WBT, tzw. „szkolenia z półki”.

Szkolenie elektroniczne oprócz pieniędzy oszczędza również czas.A czas to pieniądz. Do zalet e-learningu zaliczają się również: możliwość śledzenia postępów uczestników szkolenia (dostęp do wyników ćwiczeń i testów realizowanych po poszczególnych modułach kursu), elastyczność nauczania (kursy dostępne są przez 24 godziny na dobę z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko istnieje możliwość połączenia się z Internetem), wyższa efektywność nauki – wiedza jest bardziej skondensowana, uczestnicy mogą się więc nauczyć więcej w krótszym w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym czasie. Co więcej, w razie potrzeby mogą powtórzyć interesującą ich lekcję.

E-learning: to się opłaca!

System e-learningowyzostał wdrożony przez PLIVĘ Kraków już pod koniec 2001 roku. Decyzja o zainwestowaniu w platformę e-nauczania podjęta została w odpowiedzi na rosnące problemy, jakich nastręczał system szkoleń pracowniczych. Zaliczała się do nich coraz mniejsza chęć pracowników do uczestnictwa w szkoleniach wyjazdowych (ze względu na nadmiar obowiązków). Stając przed dylematem: terminowa realizacja własnych obowiązków lub udział w kilkudniowym szkoleniu, wybierali zazwyczaj pierwszą z możliwości. W dłuższej perspektywie, taki proces byłby niekorzystny dla firmy. Wdrożenie szkoleń e-learningowych rozwiązało wspomniany wyżej problem. Ponadto przyniosło firmie wiele oszczędności. Pierwszym z wdrożonych przez firmę e-learningowych szkoleń „szytych na miarę” był kurs „Finanse dla nie-finansistów”. Pieniądze zainwestowane przez firmę zwróciły się już po przeszkoleniu 40 osób.

Bariery we wdrażaniu e-learningu

Dlaczego pomimo tak licznych zalet szkoleń internetowych, wiele firm wciąż powstrzymuje się przed korzystaniem z takiej formy edukacji? Anna Soin, ekspertka Stowarzyszenia E-Learningu (SEL) dopatruje się przyczyn wspomnianego stanu rzeczy w niedocenianiu przez kadrę menedżerską stopnia oszczędności, jaki można uzyskać dzięki e-szkoleniom oraz braku współpracy pomiędzy działami kadr oraz IT. Obawy ze strony pracodawców często dotyczą również potencjalnego oporu psychologicznego przed wirtualnymi szkoleniami – szczególnie ze strony starszych pracowników  (ze względu na konieczność biegłej znajomości obsługi komputera i umiejętność poruszania się w wirtualnej przestrzeni).

Jednak jedną z najpoważniejszych barier przed wdrożeniem e-learningu w firmach stanowi brak motywacji personelu do pełnego zaangażowania się w wirtualne szkolenia. Problem ten początkowo występował również wśród pracowników firmy PLIVA Kraków, która wdrożyła system e-nauczania z dużym sukcesem – „Nasi pracownicy nie od razu byli przekonani do tej formy nauki. Stopniowo przełamywaliśmy ich opory przez akcje informacyjne i promocyjne, a także przez zajęcia połączone z nagrodami. Rozpoczynaliśmy od nauki języków i programów kadrowo-płacowych. Koszty utworzenia tych kursów zwróciły się już po przeszkoleniu pierwszych kilkudziesięciu pracowników” – mówi Sylwia Janas, szef działu szkoleń w PLIVIE.

Motywacja w e-szkoleniach: Badania Domu Szkoleń i Doradztwa

Z badań przeprowadzonych przez Dom Szkoleń i Doradztwa, które dotyczyły motywacji personelu do korzystania ze szkoleń e-learningowych, wynika, żenajważniejszy czynnikstanowi wysoki poziom motywacji wewnętrznej.

Tymczasem, sporo uczestników realizuje szkolenia, wyłącznie dlatego, żeby wypełnić obowiązek uczestnictwa w „dokształcie” narzuconym przez szefa.Przedstawiciele pewnych grup  zawodowych kształcą się, ponieważ mają ustawowy obowiązek uczestnictwa w szkoleniach – w celu utrzymania licencji na wykonywanie swojej pracy. Jak wzbudzić w tak zmotywowanych uczestnikach chęć rozwoju osobistego, poszerzania wiedzy i kompetencji? Przede wszystkim należy zatroszczyć się o to, aby informacje, które przekazywane są przez e-learning mogły przez uczestników zostać praktycznie wykorzystane zarówno w codziennej pracy, jak i w życiu osobistym. Warto również zadbać o to, aby kluczowe cechy szkolenia zostały zaakceptowane przez uczestników. Ponadto treści szkolenia powinny zostać dostosowane do potrzeb oraz kontekstu grupy docelowej. Należy dołożyć również starań, aby interfejs platformy e-learningowej był przyjazny dla uczestnika, a struktura szkolenia pozostawiała mu swobodę wyboru kolejności, w jakiej ma ochotę realizować lekcje oraz czasu, jaki chce poświęcić na udział w szkoleniu.

Opinie i postawy pracowników HR oraz managerów wobec e-learningu
Badanie przeprowadzone przez Dom Szkoleń i Doradztwa, które dotyczyło motywacji do korzystania z e-learningu stanowiło pierwszy tego typu projekt w Polsce. Ponieważ jednym z głównych celów Firmy jest promowanie i wdrażanie innowacyjnych standardów w nauczaniu, Dom Szkoleń i Doradztwa przygotowuje obecnie kolejny projekt badawczy z zakresu e-learningu. Badanie zostanie przeprowadzone metodą CAWI (przy wykorzystaniu kwestionariusza online). Podstawowy raport z badań zostanie udostępniony w Internecie. Uczestnicy otrzymają dodatkowo raport poszerzony.

Grzegorz Gustaw,
Specjalista Psychologii Organizacji
Trener Biznesu,
Dom Szkoleń i Doradztwa
www.domszkolen.com

 
Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Asia

Jestem studentką III roku Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety na temat wykorzystania e-learningu w edukacji (szkoleniach). Ankieta jest anonimowa a zebrane dane posłużą wyłącznie napisaniu pracy licencjackiej. http://www.ankietka.pl/ankieta/54296/e-learning-w-edukacji.html . Bardzo proszę o pomoc

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

    Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

    Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl