REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

DGA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-20 09:44
publikacja
2023-01-20 09:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-20
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zarząd Spółki DGA S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 27 kwietnia 2023 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 26 maja 2023 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 29 września 2023 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 28 listopada 2023 r.

Zarząd DGA S.A. oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku.
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-20 Błażej Piechowiak Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki