REKLAMA

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2020-05-13 06:35
publikacja
2020-05-13 06:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Delko_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_Delko_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Delko_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_nt_inf._niefinansowej_GK_Delko_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_S.A._ws._sprawozdan_skonsolidowanych_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Delko_S.A._o_wyborze_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Delko_S.A._ws._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_DELKO_Sprawozdanie_badania_BSSF_MSSF_2019_Bthink.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_DELKO_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 751 290 633 388 174 645 148 442
II. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 19 467 18 726 4 525 4 389
III. Zysk_strata_brutto 17 061 16 807 3 966 3 939
IV. Zysk_strata_netto 13 338 13 536 3 101 3 172
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 580 27 143 6 179 6 361
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 398 -9 479 -2 185 -2 222
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 685 -17 641 -3 414 -4 134
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 497 23 580 19
IX. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 2,23 2,26 0,52 0,53
X. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r.
XI. Aktywa razem 229 217 183 882 53 826 42 763
XII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 138 575 104 571 32 541 24 319
XIII. Zobowiązania długoterminowe 28 190 15 249 6 620 3 546
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 110 385 89 322 25 921 20 773
XV. Kapitał własny 90 642 79 311 21 285 18 444
XVI. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 404 1 391
XVII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 15,16 13,26 3,56 3,08


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


·      
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcję
przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
NBP ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 r. - 1 EUR =
4,3018 PLN oraz 2018 r. - 1 EUR = 4,2669 PLN;


·      
poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość
księgową na jedną akcję przeliczono według średnich kursów NBP
ustalonych na dzień 31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,2585 PLN i dzień
31.12.2018 r. - 1 EUR = 4,3000 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu Delko S.A..pdfPismo Prezesa Zarządu Delko S.A..pdf Pismo Prezesa Zarządu Delko S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Delko 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Delko 2019.pdf Roczne sprawozdanie finansowe GK Delko za 2019r.
Sprawozdanie z działalności GK Delko 2019.pdfSprawozdanie z działalności GK Delko 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Delko za 2019r,
Oświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko_2019.pdfOświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko_2019.pdf Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2019r.
Oświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań skonsolidowanych 2019.pdfOświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań skonsolidowanych 2019.pdf Oświadczenie Zarządu Delko S.A. dotyczące 2019r.
Informacja Zarządu Delko S.A. o wyborze firmy audytorskiej 2019.pdfInformacja Zarządu Delko S.A. o wyborze firmy audytorskiej 2019.pdf Informacja o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu
GK_DELKO_Sprawozdanie_badania_BSSF_MSSF_2019_Bthink.pdfGK_DELKO_Sprawozdanie_badania_BSSF_MSSF_2019_Bthink.pdf Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Delko za 2019r.
Ocena Rady Nadzorczej DELKO S.A..pdfOcena Rady Nadzorczej DELKO S.A..pdf Ocena Rady Nadzorczej Delko S.A. za 2019r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2020-05-13 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Bernadeta Nowak Główna księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki