REKLAMA

BORYSZEW: Powołanie Zarządu Boryszew S.A. na nową kadencję

2020-07-14 17:54
publikacja
2020-07-14 17:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Powołanie Zarządu Boryszew S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki w dotychczasowym składzie na nową, trzyletnią kadencję (kadencja wspólna), rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

Aktualnie skład Zarząd Spółki jest trzyosobowy. W skład Zarządu nowej kadencji powołano:
• Pana Piotra Lisieckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Boryszew S.A., Dyrektora Generalnego,
• Pana Mikołaja Budzanowskiego na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju,
• Pana Krzysztofa Kołodziejczyka na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego.

Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu Spółki:

PIOTR LISIECKI – PREZES ZARZĄDU
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Boryszew S.A. od dnia 7 listopada 2018 roku.
Pan Piotr Lisiecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki
i Astronomii. Był stypendystą Uniwersytetu w Leeds oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzanie i Marketing.
W okresie od sierpnia 1999 do czerwca 2000 w ramach oddelegowania pracował w AIB Bank w Dublinie.
Od lipca 1995 do sierpnia 2010 roku pracował w BZ WBK S.A. (wcześniej WBK S.A.), gdzie przeszedł ścieżkę zawodową od Administratora Systemów IT, Kierownika zespołu, Dyrektora Oddziału do Dyrektora Centrum Bankowości Przedsiębiorstw.
Od września 2010 do kwietnia 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sieci Centrów Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A.
Od kwietnia 2012 do maja 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora w Departamencie Klientów Korporacyjnych w DZ Bank S.A.
Od czerwca 2013 do marca 2016 roku Pan Piotr Lisiecki pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Korporacyjnej a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Od czerwca 2016 roku do dnia 7 listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Od lipca 2017 roku do grudnia 2018 roku był Prezesem Zarządu spółki Huta Bankowa Spółka z o.o.
Pan Lisiecki jest również Prezesem Zarządu spółki zależnej Alchemia S.A.
Członek Rad Nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej WM Dziedzice S.A., Hutmen S.A. i Baterpol S.A.

Pan Piotr Lisiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Lisiecki nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MIKOŁAJ BUDZANOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Boryszew S.A. od dnia 26 lipca 2013 roku.
Pan Mikołaj Budzanowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
Był słuchaczem na Stanford Executive Institute, Stanford University (Management Science and Engineering) oraz stypendystą japońskiej fundacji Sasakawy (Nippon Foundation), Deutsch Akademischer Austausch Dienst (DAAD).
Od lipca 2004 roku do grudnia 2007 roku był doradcą w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
W 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu w Ministerstwie Środowiska.
W latach 2008 – 2009 – Dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa, sprawujący nadzór nad spółkami strategicznymi w sektorze ropy i gazu. Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie spec-ustawy dot. budowy terminalu LNG w Świnoujściu oraz inwestycji towarzyszących.
W latach 2009 – 2011 był Wiceministrem Skarbu Państwa.
W latach 2011 – 2013 – Minister Skarbu Państwa, odpowiedzialny za nadzór nad strategicznymi spółkami w sektorze ropy i gazu oraz projektami dywersyfikacyjnymi, m.in. budową terminalu LNG
w Świnoujściu, poszukiwaniami gazu łupkowego oraz rozbudową infrastruktury do eksploatacji i przesyłu surowców energetycznych. Inicjator nowych projektów energetycznych oraz wydobywczych w Polsce. Odpowiedzialny za integrację sektora chemicznego wokół Grupy Azoty. Nadzorował i sfinalizował proces negocjacji cenowych kontraktu jamalskiego w 2012 roku.
Pan Mikołaj Budzanowski pełni również obowiązki Dyrektora Zarządzającego Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie.

Pan Mikołaj Budzanowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mikołaj Budzanowski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK – CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Boryszew S.A. od dnia 1 września 2019 roku.
Pan Krzysztof Kołodziejczyk jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Ekonomiki Transportu i Łączności.
W latach 1997 – 2012 pracował w CIECH S.A. oraz w spółce S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A. (Rumunia).
W latach 2012 – 2016 był zatrudniony w Polimex – Mostostal S.A.
W latach 2016 – 2018 był Dyrektorem Finansowym, Wiceprezesem Zarządu Komplementariusza
w spółce Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k.
Pan Krzysztof Kołodziejczyk od 2006 roku sprawuje lub sprawował funkcje nadzorcze m.in.
w spółkach Radpol S.A., Soda Polska Ciech Sp. z o.o., PRINŻ-1 Sp. z o.o.
Pan Kołodziejczyk jest członkiem Zarządu w spółce zależnej Boryszew Automotive Plastics Sp.
z o.o. oraz Prezesem Zarządu w spółce zależnej Boryszew Commodities Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Kołodziejczyk nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
Zgodnie z par. 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki